Dariusz Piecha Skoczów

Dłużnik:

Dariusz Piecha

Adres:

Skoczów
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2017-09-15

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

197541,18 zł