Jan Urbanowicz Wrocław

Dłużnik:

Jan Urbanowicz

Adres:

Wrocław
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2018-03-16

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

635651,97 zł