Jarosław Ostaszewicz Kleosin

Dłużnik:

Jarosław Ostaszewicz

Adres:

Kleosin
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2018-03-16

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

27845,74 zł