Jerzy Kwiecień Rybnik

Dłużnik:

Jerzy Kwiecień

Adres:

Rybnik
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2017-09-15

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

295113,56 zł