RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski Radom

Dłużnik:

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski

NIP:

(zweryfikuj dług aby obejrzeć szczegóły)

Adres:

Radom
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2018-09-14

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

23370,00 zł

Podstawa roszczenia:

Faktura