Stanisław żynda Suwałki

Dłużnik:

Stanisław żynda

Adres:

Suwałki
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2018-03-16

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

24916,21 zł