Wojciech Stasiak Zabrze

Dłużnik:

Wojciech Stasiak

Adres:

Zabrze
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2017-09-15

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

196055,93 zł