Janusz Faryś Bytom

Dłużnik:

Janusz Faryś

Adres:

Bytom
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2018-03-16

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

786349,32 zł