Co to jest Edu Strefa?

Edu Strefa to portal wsparcia dla osób borykających się z problemem zadłużenia. Znajdziesz tu niezbędne narzędzia i materiały, które pomogą Ci na każdym etapie wychodzenia z długów. Zacznij działać już dziś i pamiętaj, że możesz liczyć na pełne wsparcie naszego zespołu.


Darmowa porada prawna
Centrum Informacji
Prawnej Fundacji Zaradni

ZADZWOŃ - (22) 290 27 28

Darmowa infolinia czynna w każdy Wtorek,
Środę i Czwartek od 9:00 do 12:00Niezbędnik osoby zadłużonej

Często osoby posiadające problemy z regulowaniem zobowiązań finansowych, nie są świadome, jak działa proces naliczania odsetek i skąd bierze się ich wysokość.

W ramach naszego Niezbędnika, udostępniamy uniwersalny kalkulator, służący do wyliczania wysokości odsetek windykacyjnych.

Nasze narzędzie pomoże Ci w szybki sposób sprawdzić, jakie dodatkowe koszty wygenerował Twój dług na przestrzeni czasu. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom kalkulatora możesz za pomocą jednego kliknięcia wydrukować wyniki analizy, pobrać dokumenty, a nawet rozpocząć negocjacje z wierzycielami. Nie wahaj się, sprawdź sam!

Kalkulator odsetek ustawowych długu

Oblicz wysokość swoich odsetek

PLN* Na podstawie art. 481 kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wzory pism do pobrania

Procesy windykacyjne nieodłącznie wiążą się z generowaniem dużej ilość pism czy wniosków. Łatwo pogubić się w gąszczu dokumentów lub popełnić błąd w czasie ich wypełniania. Edu Strefa rozwiązuje ten problem. Skorzystaj z zasobów naszego centrum - poniżej znajdziesz wzory najczęściej używanych pism, wraz z opisami.

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Upoważnienie osoby trzeciej do kontaktu i uzyskiwania informacji w sprawie zadłużenia

Wniosek o przystąpienie do długu

Wniosek o zmianę danych kontaktowych

Zgoda na kontakt e-mailowy

Zawiadomienie o zgonie dłużnika

Oświadczenie o gwarancji zapłaty

Zobowiązanie do spłaty długu za osobę zmarłą

Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

Wniosek o sprzedaż o pojazdu

Wniosek  o wskazanie informacji o zadłużeniu

 
 
 

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

 
 

Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty

 

Poradnik

Chcesz dowiedzieć się,
jak negocjować spłatę?

Poznaj Poradnik dla Zaradnych
i wydź na zawsze ze spirali zadłużenia!

Jak powiedzieć osobie bliskiej
o tym, że ma dług?

Pobierz

Nie umiem oszczędzać
- co robić?

Pobierz

Praca windykatora terenowego:
jak wygląda w praktyce?

 

Pobierz

Jak prosić o pomoc
w sytuacji zadłużenia?

Pobierz

Jakie znaczenie ma poczucie własnej wartości
w kontekście spłacania zadłużenia?

Pobierz

Procedura obsługi sprawy na etapie
windykacji polubownej

Pobierz

Nie umiem spłacać
zobowiązań – co robić?

Pobierz

Jak rozmawiać z windykatorem
przez telefon?

Pobierz

Jak poradzić sobie
ze słomianym zapałem

Pobierz