Waldemar Sadkowski Toruń

Dłużnik:

Waldemar Sadkowski

Adres:

Toruń
(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Data przekazania od wierzyciela:

2018-03-16

Wierzyciel:

(zweryfikuj dług aby objerzeć szczegóły)

Wartość długu brutto:

1045903,75 zł