Data: 2017-08-10

Spada zadłużenie z tytułu kredytów frankowych

Kredyty mieszkaniowe we Franku Szwajcarskim zaczęto oferować w Polsce od 2004 roku, a przez pierwsze 12 miesięcy wypłacono klientom w tej walucie łączną kwotę 6,1 mld zł. Taka forma finansowania własnej nieruchomości, bardzo szybko...

Data: 2017-08-03

Młodzi Polacy mają problemy ze spłatą kredytów i pożyczek

Nieterminowe płatności to problem, z którym boryka się wielu polskich przedsiębiorców. Zadłużenie kontrahentów to niejedyny problem firm będących wierzycielami, ale duża część zaległości w opłatach od współpracowników to wynik problemów z płynnością finansową, co przekłada się na opóźnienia w płatnościach...

Data: 2017-07-27

Zadłużenie z tytułu grzywny i kosztów sądowych

Wśród Polaków znajduje się ponad 71,6 tys. dłużników, którzy nie spłacają grzywien lub kosztów sądowych, pomimo ciążących na nich prawomocnych wyroków. Od niedawna krajowy wymiar sprawiedliwości rozpoczął intensywną...

Data: 2017-07-20

Jak najtaniej spłacić dług w egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza różni się od postępowania, gdy w roli podmiotu dochodzącego spłaty długu występuje firma windykacyjna. Zwracając należności trzeba pamiętać o odmiennych kosztach egzekucji, które mogą się znacząco różnić w zależności od tego, w jakim trybie i komu dłużnik zapłaci: komornikowi czy wierzycielowi...

Data: 2017-07-13

Jak długi i nieterminowe płatności wpływają na prowadzenie biznesu

Nieterminowe płatności to problem, z którym boryka się wielu polskich przedsiębiorców. Zadłużenie kontrahentów to niejedyny problem firm będących wierzycielami, ale duża część zaległości w opłatach od współpracowników to wynik problemów z płynnością finansową, co przekłada się na opóźnienia w płatnościach...

Data: 2017-07-13

Milion Polaków jest wpisanych na Internetową Giełdę Długów

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się Internetowe Giełdy Długów, na których można sprzedać lub kupić wierzytelności. Prostota schematu w jakim działają wirtualne giełdy, wpływa na to, że zadłużenie przez nie...

Data: 2017-07-13

Spada wysokość przeterminowanego zadłużenia na kartach kredytowych

Karty kredytowe to bardzo wygodne źródło dodatkowej gotówki, a jego łatwa dostępność może bardzo szybko doprowadzić do utraty płynności finansowej i zaciągania kolejnych zobowiązań. W polskim społeczeństwie ten środek...

Data: 2017-07-13

Jaką kwotę wynagrodzenia może zająć komornik?

Komornik w przypadku egzekucji niespłaconych należności, ma bardzo rozległe kompetencje i możliwości egzekwowania zwrotu zaległych płatności. Urzędnik może zająć dłużnikowi wynagrodzenie, rentę lub emeryturę. Jednak nie...

Data: 2017-07-13

Jak sprawdzić czy najbliższa osoba ma długi?

Długi bez wątpienia powodują rozpad więzi rodzinnych i doprowadzają do pogorszenia relacji z osobami w najbliższym otoczeniu. Kłopoty związane z niespłaconymi należnościami, wiążą się z obniżeniem standardu życiowego, a ciągła...

Data: 2017-07-13

Rośnie ilość długów sprzedawanych na polskim rynku

Polska od kilku lat jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla przedsiębiorców, którzy inwestują w segment windykowania należności. Branża ma przed sobą optymistyczne perspektywy, ponieważ kondycja krajowej gospodarki jest dobra...