Blog o zadłużeniu
i finansach

Data: 2017-07-13

Jak sprawdzić czy najbliższa osoba ma długi?

Długi bez wątpienia powodują rozpad więzi rodzinnych i doprowadzają do pogorszenia relacji z osobami w najbliższym otoczeniu. Kłopoty związane z niespłaconymi należnościami, wiążą się z obniżeniem standardu życiowego, a ciągła...

Data: 2017-07-13

Rośnie ilość długów sprzedawanych na polskim rynku

Polska od kilku lat jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla przedsiębiorców, którzy inwestują w segment windykowania należności. Branża ma przed sobą optymistyczne perspektywy, ponieważ kondycja krajowej gospodarki jest dobra...

Data: 2017-07-13

Egzekucja należności z umowy cywilnoprawnej

Na krajowym rynku pracy nadal popularne są umowy zlecenie, o dzieło, o współpracy. Taki rodzaj zatrudnienia jest także, źródłem dochodu części dłużników. Egzekwowanie niespłaconych należności w przypadku umów cywilnoprawnych...

Data: 2017-07-13

Statystyki dotyczące spłaty pożyczek i zadłużenia Polaków

Nieterminowe spłaty należności mają swoje odzwierciedlenie w liczbach. Rodzaje długów i terminowość ich spłacania, różnią się między sobą, w zależności od regionu Polski. Inaczej wygląda, także zadłużenie przy podziale na płeć. Poszczególne grupy posiadają, także tendencje do określonych zachowań i punktualności dotyczącej...

Data: 2017-07-13

Przerwanie spirali zadłużenia, kluczem do spłaty zobowiązań

Trudna sytuacja finansowa może mieć wiele, różnych przyczyn i zdarzyć się każdemu. Nie wiąże się z brakiem zaradności życiowej, ale często wynika z losowych sytuacji, które przytrafiają się w najmniej oczekiwanym momencie. Długi...

Data: 2017-07-13

Przedawnienie należności, czyli dług długowi nierówny

Długi nie mają identycznych terminów przedawnienia, a różnice w poszczególnych przypadkach mogą sięgać nawet kilku lat. Należności najczęściej ulegają umorzeniu, po kilku latach bezskutecznych prób windykacji, ale to nie wygląda...

Data: 2017-07-13

Unikanie windykacji - finansowa droga donikąd

Część dłużników uważa, że ignorowanie informacji od organów zajmujących się ściąganiem należności, skutecznie uchroni ich od konieczności spłaty zobowiązań. Złudna nadzieja na przedawnienie długu, może doprowadzić do...

Data: 2017-07-12

Rosną długi polskiej branży motoryzacyjnej

Kilka milionów Polaków ma problemy z terminową spłatą swojego zadłużenia. Zaległości to skutek bardzo wielu, czasami skrajnie różnych, sytuacji, decyzji i życiowych wyborów. Jednak brak środków finansowych to nie jedyny problem ...

Data: 2017-07-11

Długi to nie tylko problemy ze spłatą zobowiązań

Kilka milionów Polaków ma problemy z terminową spłatą swojego zadłużenia. Zaległości to skutek bardzo wielu, czasami skrajnie różnych, sytuacji, decyzji i życiowych wyborów. Jednak brak środków finansowych to nie jedyny problem...

Data: 2017-07-10

Wzrasta zadłużenie osób starszych

Seniorzy w Polsce to grupa, której zadłużenie rośnie bardzo szybko. Osoby w podeszłym wieku biorą pożyczki w rozmaitych celach, a najczęściej ich decyzje są podyktowane prośbami o pomoc finansową ze strony rodziny lub niskimi...