Blog o zadłużeniu
i finansach

Data: 2017-07-20

Jak najtaniej spłacić dług w egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza różni się od postępowania, gdy w roli podmiotu dochodzącego spłaty długu występuje firma windykacyjna. Zwracając należności trzeba pamiętać o odmiennych kosztach egzekucji, które mogą się znacząco różnić w zależności od tego, w jakim trybie i komu dłużnik zapłaci: komornikowi czy wierzycielowi...

Data: 2017-07-13

Jak długi i nieterminowe płatności wpływają na prowadzenie biznesu

Nieterminowe płatności to problem, z którym boryka się wielu polskich przedsiębiorców. Zadłużenie kontrahentów to niejedyny problem firm będących wierzycielami, ale duża część zaległości w opłatach od współpracowników to wynik problemów z płynnością finansową, co przekłada się na opóźnienia w płatnościach...

Data: 2017-07-13

Milion Polaków jest wpisanych na Internetową Giełdę Długów

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się Internetowe Giełdy Długów, na których można sprzedać lub kupić wierzytelności. Prostota schematu w jakim działają wirtualne giełdy, wpływa na to, że zadłużenie przez nie...

Data: 2017-07-13

Spada wysokość przeterminowanego zadłużenia na kartach kredytowych

Karty kredytowe to bardzo wygodne źródło dodatkowej gotówki, a jego łatwa dostępność może bardzo szybko doprowadzić do utraty płynności finansowej i zaciągania kolejnych zobowiązań. W polskim społeczeństwie ten środek...

Data: 2017-07-13

Jaką kwotę wynagrodzenia może zająć komornik?

Komornik w przypadku egzekucji niespłaconych należności, ma bardzo rozległe kompetencje i możliwości egzekwowania zwrotu zaległych płatności. Urzędnik może zająć dłużnikowi wynagrodzenie, rentę lub emeryturę. Jednak nie...

Data: 2017-07-13

Jak sprawdzić czy najbliższa osoba ma długi?

Długi bez wątpienia powodują rozpad więzi rodzinnych i doprowadzają do pogorszenia relacji z osobami w najbliższym otoczeniu. Kłopoty związane z niespłaconymi należnościami, wiążą się z obniżeniem standardu życiowego, a ciągła...

Data: 2017-07-13

Rośnie ilość długów sprzedawanych na polskim rynku

Polska od kilku lat jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla przedsiębiorców, którzy inwestują w segment windykowania należności. Branża ma przed sobą optymistyczne perspektywy, ponieważ kondycja krajowej gospodarki jest dobra...

Data: 2017-07-13

Egzekucja należności z umowy cywilnoprawnej

Na krajowym rynku pracy nadal popularne są umowy zlecenie, o dzieło, o współpracy. Taki rodzaj zatrudnienia jest także, źródłem dochodu części dłużników. Egzekwowanie niespłaconych należności w przypadku umów cywilnoprawnych...

Data: 2017-07-13

Statystyki dotyczące spłaty pożyczek i zadłużenia Polaków

Nieterminowe spłaty należności mają swoje odzwierciedlenie w liczbach. Rodzaje długów i terminowość ich spłacania, różnią się między sobą, w zależności od regionu Polski. Inaczej wygląda, także zadłużenie przy podziale na płeć. Poszczególne grupy posiadają, także tendencje do określonych zachowań i punktualności dotyczącej...

Data: 2017-07-13

Przerwanie spirali zadłużenia, kluczem do spłaty zobowiązań

Trudna sytuacja finansowa może mieć wiele, różnych przyczyn i zdarzyć się każdemu. Nie wiąże się z brakiem zaradności życiowej, ale często wynika z losowych sytuacji, które przytrafiają się w najmniej oczekiwanym momencie. Długi...