Data: 2017-10-30

Jak w 7 krokach wyjść z długów.

Długi w większości przypadków przekładają się na ciągły niepokój, stres i nerwowość. Taki stan powoduje pogorszenie relacji z najbliższymi i wpływa negatywnie na wydajność w pracy. Sytuację może poprawić jedynie stawienie czoła problemom i rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami. Kluczową rolę w takim przypadku odgrywa plan wydostania się z finansowego dołka. Poniżej znajduje się krótki poradnik dla osób zadłużonych, który krok po kroku przeprowadzi dłużnika przez kolejne etapy, aż do osiągnięcia celu, jakim jest całkowite uwolnienie się od długów. Powodzenia!

Data: 2017-10-25

Psychologia długu - jaki wpływ na zadłużenie ma osobowość

Nie od dziś wiadomo, że uwarunkowania osobowościowe mają wpływ na zarządzanie domowym budżetem i niektóre typy ludzkich charakterów wykazują dużo większe skłonności do zaciągania zobowiązań finansowych bez pokrycia. . Zauważono to już przed setkami lat, a starożytni filozofowie starali się sklasyfikować poszczególne typy zachowań, aby łatwiej określać ich słabość do podejmowania ryzyka, w tym dotyczącego spraw finansowych.

Data: 2017-10-17

Jak zadłużenie wpływa na relacje z bliskimi i pracę

Posiadanie nieuregulowanych zaległości płatniczych prawie zawsze wiąże się z negatywnymi emocjami, które następnie przekładają się na relacje z bliskimi i sytuacje w pracy. Nerwy dłużnika powodują rozpad więzi rodzinnych, a ciągłe napięcie wpływa na niepokój związany z zatrudnieniem i większą uległość w stosunku do przełożonych...

Data: 2017-09-18

Dług na kartach kredytowych największy od 6 lat

Mimo, że wysokość przeterminowanego zadłużenia na kartach kredytowych regularnie spada (więcej info tutaj) to ogólny dług generowany za pomocą tego środka płatniczego jest największy od 6 lat. Polacy ostatni raz tak chętnie korzystali z kart kredytowych w 2011 roku, jednak wtedy sytuacja dotycząca terminowego regulowania zobowiązań...

Data: 2017-09-14

"Moralność finansowa Polaków”, czyli dylematy etyczne społeczeństwa na temat długów

Polacy deklarują, że w życiu codziennym kierują się zasadami moralnymi, które określają konieczność spłaty zaciągniętego zadłużenia, jako coś oczywistego i naturalnego. Jednak deklaracje nie mają odzwierciedlenia w...

Data: 2017-09-11

Nowa ustawa zobowiązuje kredytodawców do pomocy zadłużonym

Osoby posiadające kredyty hipoteczne należą do bardzo zdyscyplinowanych dłużników, którzy o czasie regulują swoje zobowiązania. Jednak ponad 45 tysięcy kredytobiorców ma problemy w spłacie hipoteki i to z myślą o nich przygotowano...

Data: 2017-09-04

Jak program 500+ wpłynął na zadłużenie polskich rodzin

Od 1 kwietnia 2016 roku ruszył rządowy program Rodzina 500+, czyli największy socjalny projekt w historii naszego kraju. Pieniądze otrzymuje ponad 2,5 miliona rodzin, a świadczenia są wypłacane dla 3,8 miliona dzieci. Efektów...

Data: 2017-08-31

Towarzystwa ubezpieczeniowe próbują odzyskać prawie 150 mln złotych długów

Polacy coraz częściej decydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej, aby chronić swój majątek lub zabezpieczyć bliskich w przypadku problemów ze zdrowiem. O ile w naszym społeczeństwie z roku na rok rośnie świadomość dotycząca...

Data: 2017-08-24

Zadłużenie czynszowe Polaków i nowe zasady budownictwa komunalnego

Czynsz i rachunki związane z mieszkaniem należą do podstawowych opłat, z którymi niemal każda dorosła osoby musi się liczyć każdego miesiąca. Jednak rzeczywistość pokazuje, że z różnych przyczyn duża część naszego...

Data: 2017-08-17

Zmienia się podejście Polaków do windykacji

Współcześnie windykacja nie opiera się już na bezkompromisowym egzekwowaniu swoich należności, a w cały procesie najważniejsze jest utrzymanie dobrych relacji biznesowych pomiędzy współpracownikami. Podejście Polaków do...