Data: 2017-10-17

Jak zadłużenie wpływa na relacje z bliskimi i pracę

Posiadanie nieuregulowanych zaległości płatniczych prawie zawsze wiąże się z negatywnymi emocjami, które następnie przekładają się na relacje z bliskimi i sytuacje w pracy. Nerwy dłużnika powodują rozpad więzi rodzinnych, a ciągłe napięcie wpływa na niepokój związany z zatrudnieniem i większą uległość w stosunku do przełożonych...

Data: 2017-09-18

Dług na kartach kredytowych największy od 6 lat

Mimo, że wysokość przeterminowanego zadłużenia na kartach kredytowych regularnie spada (więcej info tutaj) to ogólny dług generowany za pomocą tego środka płatniczego jest największy od 6 lat. Polacy ostatni raz tak chętnie korzystali z kart kredytowych w 2011 roku, jednak wtedy sytuacja dotycząca terminowego regulowania zobowiązań...

Data: 2017-09-14

"Moralność finansowa Polaków”, czyli dylematy etyczne społeczeństwa na temat długów

Polacy deklarują, że w życiu codziennym kierują się zasadami moralnymi, które określają konieczność spłaty zaciągniętego zadłużenia, jako coś oczywistego i naturalnego. Jednak deklaracje nie mają odzwierciedlenia w...

Data: 2017-09-11

Nowa ustawa zobowiązuje kredytodawców do pomocy zadłużonym

Osoby posiadające kredyty hipoteczne należą do bardzo zdyscyplinowanych dłużników, którzy o czasie regulują swoje zobowiązania. Jednak ponad 45 tysięcy kredytobiorców ma problemy w spłacie hipoteki i to z myślą o nich przygotowano...

Data: 2017-09-04

Jak program 500+ wpłynął na zadłużenie polskich rodzin

Od 1 kwietnia 2016 roku ruszył rządowy program Rodzina 500+, czyli największy socjalny projekt w historii naszego kraju. Pieniądze otrzymuje ponad 2,5 miliona rodzin, a świadczenia są wypłacane dla 3,8 miliona dzieci. Efektów...

Data: 2017-08-31

Towarzystwa ubezpieczeniowe próbują odzyskać prawie 150 mln złotych długów

Polacy coraz częściej decydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej, aby chronić swój majątek lub zabezpieczyć bliskich w przypadku problemów ze zdrowiem. O ile w naszym społeczeństwie z roku na rok rośnie świadomość dotycząca...

Data: 2017-08-24

Zadłużenie czynszowe Polaków i nowe zasady budownictwa komunalnego

Czynsz i rachunki związane z mieszkaniem należą do podstawowych opłat, z którymi niemal każda dorosła osoby musi się liczyć każdego miesiąca. Jednak rzeczywistość pokazuje, że z różnych przyczyn duża część naszego...

Data: 2017-08-17

Zmienia się podejście Polaków do windykacji

Współcześnie windykacja nie opiera się już na bezkompromisowym egzekwowaniu swoich należności, a w cały procesie najważniejsze jest utrzymanie dobrych relacji biznesowych pomiędzy współpracownikami. Podejście Polaków do...

Data: 2017-08-10

Spada zadłużenie z tytułu kredytów frankowych

Kredyty mieszkaniowe we Franku Szwajcarskim zaczęto oferować w Polsce od 2004 roku, a przez pierwsze 12 miesięcy wypłacono klientom w tej walucie łączną kwotę 6,1 mld zł. Taka forma finansowania własnej nieruchomości, bardzo szybko...

Data: 2017-08-03

Młodzi Polacy mają problemy ze spłatą kredytów i pożyczek

Nieterminowe płatności to problem, z którym boryka się wielu polskich przedsiębiorców. Zadłużenie kontrahentów to niejedyny problem firm będących wierzycielami, ale duża część zaległości w opłatach od współpracowników to wynik problemów z płynnością finansową, co przekłada się na opóźnienia w płatnościach...