Rozdzielność majątkowa a zadłużenie

Kiedy dwoje ludzi podejmuje decyzje o rozpoczęciu wspólnego życia, zazwyczaj na jeden rachunek, nie myśli o czarnych scenariuszach. Te niestety mogę się pojawić, jeśli któreś ze współmałżonków lubi zaciągać długi, jest niewypłacalne oraz irracjonalnie rozporządza wspólnym majątkiem.

Odpowiedzialność za taką sytuację dotyczy obojga ludzi znajdujących się w związku małżeńskim. Więc jeżeli któreś popadnie w długi, sytuacja ta dotyka obojga. By temu zapobiec, warto przemyśleć opcję rozdzielności majątkowej.

Majątek osobisty a ustrój wspólnoty majątkowej
Kwestia odpowiedzialności majątkowej zostaje ustalona w chwili zawarcia aktu małżeńskiego. Umowa między partnerami regulowana jest przez ustrój majątkowy, określający kwestie prawne i finansowe.
Każdy z małżonków może swobodnie zarządzać majątkiem, jaki posiadał, przed podpisaniem aktu zawarcia małżeństwa. To, co udało i się zgromadzić przez wejściem w związek, oraz wszelkie darowizny lub spadki, należą do nich, i mogą nimi zarządzać samodzielnie. Majątkiem wspólnym natomiast są dobra, którymi małżonkowie razem zarządzają, i nabyli już po zawarciu związku.
Podobna sytuacja istnieje w kwestii zaciągania długów. Jeżeli jeden z małżonków stanie się dłużnikiem, bez wiedzy i zgody drugiego, zazwyczaj odpowiada za tę sytuację majątkiem osobistym. Istnieją jednak sytuacje, w których wierzyciel może się domagać zadośćuczynienia z tytułu majątku wspólnego. Roszczenia te mogą dotyczyć zarówno wynagrodzenia płynącego z wykonywanej działalności gospodarczej, jak i wypłaty otrzymanej za pracę etatową. Roszczeniom podlegają także posiadane przez zadłużonego małżonka prawa autorskie oraz przedmioty wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa.

Poznaj swoje prawa
Jeżeli taka nieprzyjemna sytuacja już zaistnieje, a uratowanie małżeństwa okaże się być niemożliwe, warto dowiedzieć się jak ochronić swoją część majątku wspólnego. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa podpisana została klauzula o rozdzielności tytułu egzekucyjnego wobec osoby, która zaciągnęła dług, sytuacja jest jasna. Oznacza to, że komornik sądowy będzie mógł zająć część majątku, należącą tylko do osoby, która stała się dłużnikiem. Finanse drugiej będą dzięki temu bezpieczne.
Jeżeli dług zaciągnięty został jeszcze przed zawarciem małżeństwa, to wierzyciel nie będzie mógł domagać się egzekwowania klauzuli przeciwko osobie, która nie doprowadziła to tej trudnej sytuacji. Ściągnąć dług może jedynie do prywatnego majątku współmałżonka, stanowiącego jego własność osobistą.

Rozdzielność majątkowa - czy warto?
Choć przez społeczeństwo decyzja o rozdzielności majątkowej często odbierana jest jako brak zaufania pomiędzy małżonkami, stanowi ona także formę ochrony współmałżonków. Jeżeli jedno z nich zakłada działalność gospodarczą, zakończoną fiaskiem, drugi współmałżonek nie podnosi odpowiedzialności finansowej, chroniąc w ten sposób część wspólną dobytku. Jeśli małżonkowie od początku zdecydują się na zawarcie intercyzy, oznacza to, że nie powstał w ich związku majątek wspólny. Tak więc każdy z nich odpowiada osobistym, nie narażając na konsekwencję drugiego. Ważne jest jednak, by poinformować współmałżonka o planach zaciągnięcia długu, zarówno ze względów moralnych, jak i finansowych.
Data: 2018-01-10

Czym jest NCD

NCD jest platformą umożliwiającą wierzycielom dodawanie długów i wystawienie ich na sprzedaż. W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Czym jest Narodowe Centrum Długów

Sprawdź za darmo czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej