Odpowiedzialność rodziców za długi dorosłych dzieci

Data: 2018-01-02
Dług

Jest niespełnionym obowiązkiem świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Świadczenie to może być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, może także polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Długiem jest wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel).

Osoba pełnoletnia a długi

Pełnoletnia osoba za swoje długi i poczynania w tym zakresie odpowiada samodzielnie i wyłącznie swoim majątkiem. Bez względu na to, czy mieszka z rodzicami, czy też osobno, może zaciągać zobowiązania według własnego uznania i nie musi pytać o zgodę rodziców.

Podstawa prawna

Polski Kodeks Cywilny wyraźnie określa, że rodzice pełnoletniego dziecka nie odpowiadają za jego zobowiązania. Wierzyciele nie mogą żądać zaspokojenia swoich roszczeń od rodziców osób dorosłych, którym rodzice nie udzielili pełnomocnictwa lub poręczenia.

Możliwe zagrożenia
  1. Dłużnik - pełnoletnie dziecko - nadal mieszka z rodzicami, pewne kłopoty mogą powstać w trakcie egzekucji. Komornik będzie mógł dokonać zajęcia znajdujących się w tym mieszkaniu ruchomości (np. komputera, telewizora, pralki, lodówki). Jeżeli określone przedmioty zostały nabyte przez rodziców, którzy nie są dłużnikami, wówczas powinni oni podczas wizyty Komornika okazać stosowne dokumenty potwierdzające ich prawo własności do tych przedmiotów. Wtedy Komornik odstąpi od zajęcia tych przedmiotów.
  2. Rodzice poręczyli za długi swoich dzieci, wówczas razem z dziećmi odpowiadają za cały dług, zaś Komornik będzie prowadzić egzekucję z całego majątku rodziców.
  3. Rodzice zajmują lokal z pełnoletnimi dziećmi, za nieterminowe opłacanie czynszu odpowiadają solidarnie.
  4. Rodzice wcześniej podarowali dom lub mieszkanie pełnoletniemu dziecku, wówczas egzekucja dotyczyć będzie również nieruchomości.
  5. Trzeba być czujnym w przypadku wizyt windykatorów długów. Zdarza się, że są bezwzględni i często wykorzystują fakt, że starsze osoby są mało zorientowane w przepisach i łatwo je zastraszyć. Mogą także usiłować uzyskać informacje na temat miejsca przechowywania cennych i wartościowych dłużnika.
  6. Dziecko pełnoletnie umiera mając długi, a nie zostawia po sobie potomków. Rodzice, jako spadkobiercy muszą zdecydować i albo spadek w ogóle odrzucić albo złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  7. Ukrywanie majątku. Zadłużony syn lub córka, przekazuje rodzicom swój majątek, np. dom, chcąc uniknąć odpowiedzialności. Wówczas wierzyciel może skorzystać ze skargi paulińskiej, która pozwala prowadzić egzekucję z majątku podarowanego przez dziecko rodzicom, gdy odbyło się to z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej