Zmiany w podatkach od stycznia 2018 roku

Data: 2017-12-04Zmiany w ustawie o podatkach dochodowych mają służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego. Nowe przepisy, które wejdą w życie z pierwszym dniem stycznia 2018 roku zakładają między innymi wzrost kwoty wolnej od podatku i limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców – działalności artystycznej, badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, produkcji audiowizualnej, dziennikarskiej i publicystycznej. Zmiany będą dotyczyły też opodatkowania najmu. Niektóre z reform ułatwią przedsiębiorcom ich funkcjonowanie, ale są też zmiany, które przyniosą firmom dodatkowe koszty i obowiązki.

Zgodnie z zatwierdzonymi zmianami wzrośnie kwota wolna od podatku – z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Niesie to duże korzyści dla osób, które uzyskują niewielkie dochody z tytułu umów zleceń bądź emerytur czy rent. Zmieni się także sytuacja dla osób zarabiających w przedziale od 8 tys. zł do 13 tys. zł. Mają one prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości od 1440 zł do 556,02 zł. Nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów przekraczających 13 tys. zł.

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy wzrośnie limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Do tej pory limit ten wynosi 42 764 zł a od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie do 85 528 zł. W ramach tej zmiany ograniczono grono autorów, którzy będą uprawnieni do skorzystania z możliwości odliczenia kosztów.

Ustawa ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrośnie ulga dotycząca kosztów na podwyższanie kwalifikacji i badania i rozwój. Obecnie obejmuje ona 10-30% tych kosztów natomiast od stycznia 2018 roku wzrośnie do 50%. Wzrośnie tez limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł.

Od 1 stycznia 2018 roku zostaną wprowadzone wyższe limity zwolnień z PIT dla świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 380 zł do 1 000 zł. Wolne od podatku dochodowego będą też zapomogi otrzymywane z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej kwoty 6 tys. zł. Limit zwolnień z podatku dochodowego zmieni się też w przypadku wygranych w konkursach i grach – wzrośnie z 760 zł do 2 tys. zł.

Od nowego roku zmieni się także opodatkowanie przychodów z najmu. W tym przypadku będziemy więcej płacić, jeżeli przekroczymy w danym roku kwotę 100 tys. zł przychodu z tego źródła. Zastosowanie będzie miało opodatkowanie ryczałtem ze stawką 12,5% zamiast 8,5%.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej