Data: 2018-01-10

Rozdzielność majątkowa a zadłużenie

Kiedy dwoje ludzi podejmuje decyzje o rozpoczęciu wspólnego życia, zazwyczaj na jeden rachunek, nie myśli o czarnych scenariuszach. Te niestety mogę się pojawić, jeśli któreś ze współmałżonków lubi zaciągać długi, jest niewypłacalne oraz irracjonalnie rozporządza wspólnym majątkiem.

Data: 2018-01-09

Co czeka rynek finansów w 2018 roku?

Rozpoczynający się właśnie rok 2018 może okazać się rewolucyjnym dla rynku finansowego w Polsce. Wprowadzonych w życie ma zostać wiele regulacji prawnych, dotyczących banków oraz firm ubezpieczeniowych. Zmianie ulegną zasady właściwego generowania przychodów i zysków przez te instytucje, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi zasadami prawnymi.

Data: 2018-01-08

Dobra informacja dla dłużników - komornicy masowo odchodzą z pracy

Miniony rok 2017 nie był udanym dla kancelarii komorniczych. Zawód komornika nie cieszy się już popularnością taką jak dawniej. Z pracy w tej instytucji zrezygnowało ponad 70 pracowników, zasilając szeregi bezrobotnych lub zmieniając swą ścieżkę zawodową.

Data: 2018-01-05

Spadek a dziedziczenie i spłata długów

Spadek to prawa i obowiązki należące do zmarłego i przechodzące na jego następców prawnych natomiast dziedziczenie jest częścią prawa spadkowego. Spadek stanowią nie tylko rzeczy mające wartość majątkową ale również długi zmarłego.

Data: 2018-01-04

Kiedy warto skorzystać z pomocy przy spłacie długów?

Nietrafione decyzje finansowe, nieprzewidziane sytuacje losowe, lekkomyślność mogą doprowadzić do zadłużenia. To przykra i dotkliwa sytuacja, która może trwać latami i utrudniać życie zadłużonym i ich rodzinom. Aby wyjść z tego patowego stanu, należy podjąć konstruktywne działania. Nie rozpatrywać czarnych scenariuszy i zamartwiać się wizją bankructwa, tylko podjąć działania, które mogą przyczynić się do powolnej poprawy sytuacji.

Data: 2018-01-03

Planujesz kupno mieszkania? Sprawdź, jak skutecznie negocjować cenę hipoteki.

Kupno mieszkania to niezwykle ważna decyzja w życiu. Ma konsekwencje na długie lata. Niewiele jest takich osób, które dysponują taką sumą pieniędzy, aby kupić za gotówkę wymarzony kąt. Przeważająca część obywateli decyduje się na wsparcie kredytem hipotecznym.

Data: 2018-01-02

Odpowiedzialność rodziców za długi dorosłych dzieci

Dług - niespełniony obowiązek świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Świadczenie to może być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, może także polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Długiem jest wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel). 

Data: 2017-12-29

Po jakim czasie przedawnia się dług?

Przedawnienie w prawie cywilnym jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Jego konsekwencją jest to, że po upływie terminu przedawnienia wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. 

Data: 2017-12-28

10 sposobów na tańsze zakupy w sieci

Zakupy przez Internet są nowoczesną formą handlu elektronicznego. Z uwagi na wygodę i obniżenie kosztów sprzedaży, możliwość szybkiego porównania cen u wielu dostawców, zakupy internetowe zyskują coraz więcej użytkowników. 10 sposobów na tańsze zakupy w sieci.

Data: 2017-12-27

Jak zyskać dodatkowe środki na kształcenie dziecka?

Dziecko uczące się może liczyć na pomoc materialną, która ma postać: stypendium szkolne - to pomoc o charakterze socjalnym, która  leży w gestii gminy. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje fundusze z budżetu państwa. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i jest wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.