Data: 2017-09-14

"Moralność finansowa Polaków”, czyli dylematy etyczne społeczeństwa na temat długów

Polacy deklarują, że w życiu codziennym kierują się zasadami moralnymi, które określają konieczność spłaty zaciągniętego zadłużenia, jako coś oczywistego i naturalnego. Jednak deklaracje nie mają odzwierciedlenia w...

Data: 2017-09-11

Nowa ustawa zobowiązuje kredytodawców do pomocy zadłużonym

Osoby posiadające kredyty hipoteczne należą do bardzo zdyscyplinowanych dłużników, którzy o czasie regulują swoje zobowiązania. Jednak ponad 45 tysięcy kredytobiorców ma problemy w spłacie hipoteki i to z myślą o nich przygotowano...

Data: 2017-09-04

Jak program 500+ wpłynął na zadłużenie polskich rodzin

Od 1 kwietnia 2016 roku ruszył rządowy program Rodzina 500+, czyli największy socjalny projekt w historii naszego kraju. Pieniądze otrzymuje ponad 2,5 miliona rodzin, a świadczenia są wypłacane dla 3,8 miliona dzieci. Efektów...

Data: 2017-08-31

Towarzystwa ubezpieczeniowe próbują odzyskać prawie 150 mln złotych długów

Polacy coraz częściej decydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej, aby chronić swój majątek lub zabezpieczyć bliskich w przypadku problemów ze zdrowiem. O ile w naszym społeczeństwie z roku na rok rośnie świadomość dotycząca...

Data: 2017-08-24

Zadłużenie czynszowe Polaków i nowe zasady budownictwa komunalnego

Czynsz i rachunki związane z mieszkaniem należą do podstawowych opłat, z którymi niemal każda dorosła osoby musi się liczyć każdego miesiąca. Jednak rzeczywistość pokazuje, że z różnych przyczyn duża część naszego...

Data: 2017-08-17

Zmienia się podejście Polaków do windykacji

Współcześnie windykacja nie opiera się już na bezkompromisowym egzekwowaniu swoich należności, a w cały procesie najważniejsze jest utrzymanie dobrych relacji biznesowych pomiędzy współpracownikami. Podejście Polaków do...

Data: 2017-08-10

Spada zadłużenie z tytułu kredytów frankowych

Kredyty mieszkaniowe we Franku Szwajcarskim zaczęto oferować w Polsce od 2004 roku, a przez pierwsze 12 miesięcy wypłacono klientom w tej walucie łączną kwotę 6,1 mld zł. Taka forma finansowania własnej nieruchomości, bardzo szybko...

Data: 2017-08-03

Młodzi Polacy mają problemy ze spłatą kredytów i pożyczek

Nieterminowe płatności to problem, z którym boryka się wielu polskich przedsiębiorców. Zadłużenie kontrahentów to niejedyny problem firm będących wierzycielami, ale duża część zaległości w opłatach od współpracowników to wynik problemów z płynnością finansową, co przekłada się na opóźnienia w płatnościach...

Data: 2017-07-27

Zadłużenie z tytułu grzywny i kosztów sądowych

Wśród Polaków znajduje się ponad 71,6 tys. dłużników, którzy nie spłacają grzywien lub kosztów sądowych, pomimo ciążących na nich prawomocnych wyroków. Od niedawna krajowy wymiar sprawiedliwości rozpoczął intensywną...

Data: 2017-07-20

Jak najtaniej spłacić dług w egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza różni się od postępowania, gdy w roli podmiotu dochodzącego spłaty długu występuje firma windykacyjna. Zwracając należności trzeba pamiętać o odmiennych kosztach egzekucji, które mogą się znacząco różnić w zależności od tego, w jakim trybie i komu dłużnik zapłaci: komornikowi czy wierzycielowi...