Czy opłaca się brać kredyt w polskiej walucie?

Data: 2018-01-12
Kredyt to bardzo ważna decyzja w życiu każdego człowieka. Jej podjęcie powinno być kwestią przemyślną i przekalkulowaną pod każdym względem. Kwestia na lata, często wiążąca się z ryzykiem, takim jak zmiana kursu walut. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zastanowić się, czy opłaca się brać kredyt w polskiej walucie, czy lepiej jednak zdecydować się na zagraniczną.

Plusy kredytu w polskiej walucie
Zdecydowaną korzyścią, przemawiającą za braniem kredytu w obcej walucie, jest jego niższe oprocentowanie. Miesięczna rata, jaką trzeba będzie zapłacić jest więc mniejsza niż przy kredycie zaciągniętym w złotówkach. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie banki oferują możliwość zaciągnięcia kredytu w obcej walucie. Często zdarza się, że banki obliczając zdolność kredytową, przyjmują wartości odpowiednie dla kredytu złotowego. Dzieje się tak z powodu uwzględnienia ryzyka kursowego. Jest to szczególnie ważne, by nie okazało się, że nagle kredytobiorca staje się nie wypłacalny. Problemy z wahaniami się kursu dotyczą kredytów branych na mniej niż 20 lat.
Jeśli podjęta zostanie decyzja na wybranie kursu w obcej walucie, jednak jej sytuacja na rynku będzie się pogarszać, zawsze można wybrać opcję przewalutowania. Zmieniają się wtedy zasady otrzymanego kredytu, który jest ponownie przeliczony. Przy przejściu ze złotego na inną walutę pobierana jest także prowizja. Nie musimy jej płacić, jeżeli zmieniamy obcą walutę na inną, także zagraniczną. Przewalutowanie jednak rzadko się opłaca, ponieważ banki stosują własne kryteria cen kupna i sprzedaży danej waluty.
Decydując się na kredyt w polskiej walucie, mamy pewność, że nic nie wpłynie na jego wysokość, po otrzymaniu już decyzji. Wiele banków posiada w swej ofercie atrakcyjne zasady przyznawania kredytu w złotówkach. Podjęcie decyzji o tym sposobie kredytowania, wpływa także korzystnie na gospodarkę kraju.

Minusy kredytu w obcej walucie
Zaciągając kredyt w obcej walucie musimy także liczyć się z tym, że nie znamy ostatecznej wysokości transz. Wypłacone zostają po aktualnym kursie, który mógł ulec zmianie od momentu podpisania decyzji. Z tą decyzją wiąże się więc wiele niewiadomych.

W której walucie brać kredyt najlepiej
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Determinuje ją bardzo wiele zmiennych, takich jak na przykład marża kredytu. W krajach Unii Europejskiej jest obecnie wyższa niż w Polsce, od 2 % do 3%. Kredyt z złotówkach objęty jest marżą około 1% do 2%. Natomiast stopy procentowe kształtują się obecnie korzystniej dla walut zagranicznych, przede wszystkim dla Euro. To ile ostatecznie będzie więc wynosić kwota kredytu, uzależnione jest od wielu dodatkowych opłat, jakimi zostanie obarczony kredytobiorca. Należy pamiętać, że sytuacja ta jest płynna.
To, jaki kredyt jest bardziej opłacalny w ostateczności, zależy także od końcowej oferty banku. Zaciągając kredyt trzeba liczyć się z wieloma kosztami dodatkowymi, takimi jak opłacenie doradcy finansowego, czy prowizja dla banku.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej