Data: 2018-01-04

Kiedy warto skorzystać z pomocy przy spłacie długów?

Nietrafione decyzje finansowe, nieprzewidziane sytuacje losowe, lekkomyślność mogą doprowadzić do zadłużenia. To przykra i dotkliwa sytuacja, która może trwać latami i utrudniać życie zadłużonym i ich rodzinom. Aby wyjść z tego patowego stanu, należy podjąć konstruktywne działania. Nie rozpatrywać czarnych scenariuszy i zamartwiać się wizją bankructwa, tylko podjąć działania, które mogą przyczynić się do powolnej poprawy sytuacji.

Data: 2018-01-03

Planujesz kupno mieszkania? Sprawdź, jak skutecznie negocjować cenę hipoteki.

Kupno mieszkania to niezwykle ważna decyzja w życiu. Ma konsekwencje na długie lata. Niewiele jest takich osób, które dysponują taką sumą pieniędzy, aby kupić za gotówkę wymarzony kąt. Przeważająca część obywateli decyduje się na wsparcie kredytem hipotecznym.

Data: 2018-01-02

Odpowiedzialność rodziców za długi dorosłych dzieci

Dług - niespełniony obowiązek świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Świadczenie to może być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, może także polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Długiem jest wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel). 

Data: 2017-12-29

Po jakim czasie przedawnia się dług?

Przedawnienie w prawie cywilnym jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Jego konsekwencją jest to, że po upływie terminu przedawnienia wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. 

Data: 2017-12-28

10 sposobów na tańsze zakupy w sieci

Zakupy przez Internet są nowoczesną formą handlu elektronicznego. Z uwagi na wygodę i obniżenie kosztów sprzedaży, możliwość szybkiego porównania cen u wielu dostawców, zakupy internetowe zyskują coraz więcej użytkowników. 10 sposobów na tańsze zakupy w sieci.

Data: 2017-12-27

Jak zyskać dodatkowe środki na kształcenie dziecka?

Dziecko uczące się może liczyć na pomoc materialną, która ma postać: stypendium szkolne - to pomoc o charakterze socjalnym, która  leży w gestii gminy. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje fundusze z budżetu państwa. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i jest wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Data: 2017-12-21

Kiedy kredyt hipoteczny się opłaca?

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Stanowi ona ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Ustanowiona jest w przypadku kredytu na rzecz banku, który kredytuje na prawie użytkowania wieczystego albo na  prawie własności nieruchomości położonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Data: 2017-12-20

Jesteś dłużnikiem? Renegocjuj swoje warunki spłaty zadłużenia

Będąc dłużnikiem trzeba podejmować działania, mające na celu rozwiązywanie kwestii zadłużenia. Jeśli nie ma możliwości spłaty zobowiązania należy podejmować działania polubownego wyjścia  z tej trudnej sytuacji. Nie powinniśmy czekać na komorniczą egzekucję, komornik działa na polecenie sądu i wykonuje zajęcie, a nie dyskutuje z dłużnikiem.

Data: 2017-12-19

Minimalizowanie wydatków, czyli jak rozsądnie zarządzać finansami

W napiętym budżecie domowym minimalizowanie wydatków, mądre zarządzania finansami ma ogromne znaczenie. Co robić, aby rozsądnie gospodarować pieniędzmi? Zasady zarządzania finansami w budżecie domowym. Nie wydawaj więcej, niż zarabiasz. Notuj swoje wydatki, zrób listę stałych opłat. Oblicz kwotę wydatków „ na życie” i trzymaj się jej. 

Data: 2017-12-18

Jak chronić dzieci przed długami rodziców?

Dorośli podejmując zobowiązania finansowe: zaciągając kredyty, pożyczki, regulując opłaty, dokonując zakupów, muszą pamiętać, że w sytuacjach losowych, mogą być one bardzo dużym obciążeniem dla ich dzieci. Cenna jest tutaj świadomość i wiedza dorosłego na temat odpowiedzialności dzieci za długi rodziców oraz rozeznanie dzieci pełnoletnich w tych kwestiach. Śmierć zadłużonego rodzica uruchamia pewne procedury prawne. Odpowiedzialność za jego zobowiązania majątkowe i długi przechodzi na spadkobierców, w tym na jego dzieci. Znając sytuację finansową rodzica, trzeba bardzo ostrożnie podejść do przyjęcia spadku.