Co może, a czego nie może windykator?

Windykacja nie kojarzy się najczęściej zbyt dobrze. Zwykle przywodzi na myśl naciski, nękanie czy arogancję. Jednak windykatorzy także są zobligowani do przestrzegania określonych przepisów prawa. Zatem, co może, a czego nie może robić windykator?

Do windykacji najczęściej dochodzi wtedy, gdy pojawia się niespłacony dług. Może on być związany z zaciągniętą wcześniej pożyczką gotówkową w banku albo w pozabankowej firmie pożyczkowej, może być wynikiem braku spłaty abonamentu albo też faktury od dostawcy.

Windykacja jest działaniem, które ma na celu nakłonienie dłużnika do spłaty jego zobowiązania. W tym celu firmy windykacyjne uciekają się do różnych działań – niestety, nie zawsze zgodnych z prawem.

Co może, a czego nie może windykator?

Windykator to nie komornik

Zacznijmy od tego, że windykator nie jest taką samą osobą jak komornik. Zadaniem windykatora jest tylko przypominanie dłużnikowi o jego długi, a także nakłanianie go do jego uregulowania.

Wobec tego musimy pamiętać, że firmy windykacyjne nie są tym samym co kancelarie komornicze, nie są także sądem, prokuraturą czy policją. Działają w imieniu swoich wierzycieli, na przykład banków, dlatego mają znacznie mniejszy zakres możliwych do wykonania czynności.

Oczywiście, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli nie spłacimy swojego zadłużenia w wyznaczonym terminie, istnieje prawdopodobieństwo, że sprawa trafi i tak do sądu, a potem do komornika. W związku z tym w interesie dłużnika jest kontakt z windykatorem, który pomoże mu w spłacie zobowiązania. Najczęściej dochodzi wtedy do rozłożenia długu na mniejsze raty, które są łatwe w spłacie. Sam dług do uregulowania jest wtedy również niższy, ponieważ nie są doliczone do niego inne koszty sądowe oraz komornicze.

Jak rozpoznać, że windykator nie działa zgodnie z literą prawa?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, głównym zadaniem windykatora jest poinformowanie dłużnika o jego zobowiązaniu oraz próba nakłonienia go do jego spłaty. W tym celu windykator najczęściej posługuje się tak zwaną windykacją polubowną czy miękką. Polega ona na kontakcie telefonicznym, listownym, e-mailowym czy nawet osobistym. Windykator musi jednak wtedy przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów.

Warto wtedy znać swoje prawa – windykator nieprzestrzegający przepisów może wtedy narazić się sam na odpowiedzialność karną!

Windykator nie może:

  • grozić dłużnikowi
  • stosować wobec dłużnika przemocy
  • prześladować dłużnika, na przykład dzwonić zbyt często albo w późnych godzinach
  • straszyć dłużnika aresztem, policją czy sądem
  • ostrzegać, że zajmie cenne mienie dłużnika
  • wpisywać dłużnika na „czarne listy”
  • wchodzić do domu dłużnika, jeśli ten go dobrowolnie nie wpuści
  • nachodzić dłużnika na stanowisku pracy
  • nagrywać rozmów bez uprzedniego poinformowania o tym rozmówcy

To tylko kilka niedozwolonych praktyk, których dopuszczają się windykatorzy. Co w takim przypadku może zrobić osoba, która jest na nie narażona?

Windykator przekracza swoje uprawnienia? - skontaktuj się z policją albo z prokuraturą

Jeśli uważasz, że windykator przekracza swoje uprawnienia i stosuje wobec ciebie niedozwolone praktyki, w takim przypadku masz możliwość powiadomienia o tym odpowiednich organów.

Aby złożyć zawiadomienie, możemy udać się na policję albo możemy sprawę bezpośrednio przekazać do prokuratury, składając wtedy odpowiednie doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Przykładowe pisma możemy znaleźć w internecie. Pamiętajmy też o tym, że ważne są dowody, na przykład nagrania rozmów, zeznania świadków, filmy.

Oprócz tego możemy złożyć reklamację w firmie windykacyjnej – w piśmie powinniśmy wtedy zażądać zaprzestania bezprawnych praktyk.

Ponadto dłużnik może także zgłosić sytuację w Urzędzie Ochrony Konsumenta i Konkurencji.

Długi warto spłacać

Pamiętajmy także o tym, że jeśli windykator odstąpi od swoich działań, sprawa najczęściej kierowana jest do sądu, a potem do komornika. Musimy pamiętać o tym, że instytucje te posiadają znacznie szerszy katalog uprawnień od firm windykacyjnych. Jak wspomnieliśmy wcześniej, narażamy się też wtedy na dodatkowe koszty związane z procesem oraz z kosztami komorniczymi.

Wobec tego warto pomyśleć o spłaceniu zobowiązania jeszcze na etapie windykacji. Unikanie kontaktu z windykatorem powoduje, że przyspieszamy przejście na etap sądowy i komorniczy. Jeśli mamy trudności w dogadaniu się z windykatorem, możemy zwrócić się bezpośrednio do jego przełożonego i przedstawić sytuację. Możemy też próbować skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem i porozumieć się z nim w sprawie spłaty zobowiązania.

Zatem jeśli dochodzi do sytuacji, w której windykator nadużywa swojej pozycji, dłużnik może się bronić – może skierować sprawę również na policję czy do prokuratury. Nie powinien jednak całkowicie uciekać od odpowiedzialności za swoje zadłużenie – zamiast chowania głowy w piasek warto skontaktować się z firmą windykacyjną albo z wierzycielem, aby uzgodnić szczegóły związane z spłatą zobowiązania, a tym samym uniknąć jeszcze większych kłopotów na etapie rozprawy sądowej i potem egzekucji komorniczej.

Data: 2018-08-01

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź za darmo czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej