Co może, a czego nie może windykator?

Data: 2018-08-01

Windykacja nie kojarzy się najczęściej zbyt dobrze. Zwykle przywodzi na myśl naciski, nękanie czy arogancję. Jednak windykatorzy także są zobligowani do przestrzegania określonych przepisów prawa. Zatem, co może, a czego nie może robić windykator?

Do windykacji najczęściej dochodzi wtedy, gdy pojawia się niespłacony dług. Może on być związany z zaciągniętą wcześniej pożyczką gotówkową w banku albo w pozabankowej firmie pożyczkowej, może być wynikiem braku spłaty abonamentu albo też faktury od dostawcy.

Windykacja jest działaniem, które ma na celu nakłonienie dłużnika do spłaty jego zobowiązania. W tym celu firmy windykacyjne uciekają się do różnych działań – niestety, nie zawsze zgodnych z prawem.

Co może, a czego nie może windykator?

Windykator to nie komornik

Zacznijmy od tego, że windykator nie jest taką samą osobą jak komornik. Zadaniem windykatora jest tylko przypominanie dłużnikowi o jego długi, a także nakłanianie go do jego uregulowania.

Wobec tego musimy pamiętać, że firmy windykacyjne nie są tym samym co kancelarie komornicze, nie są także sądem, prokuraturą czy policją. Działają w imieniu swoich wierzycieli, na przykład banków, dlatego mają znacznie mniejszy zakres możliwych do wykonania czynności.

Oczywiście, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli nie spłacimy swojego zadłużenia w wyznaczonym terminie, istnieje prawdopodobieństwo, że sprawa trafi i tak do sądu, a potem do komornika. W związku z tym w interesie dłużnika jest kontakt z windykatorem, który pomoże mu w spłacie zobowiązania. Najczęściej dochodzi wtedy do rozłożenia długu na mniejsze raty, które są łatwe w spłacie. Sam dług do uregulowania jest wtedy również niższy, ponieważ nie są doliczone do niego inne koszty sądowe oraz komornicze.

Jak rozpoznać, że windykator nie działa zgodnie z literą prawa?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, głównym zadaniem windykatora jest poinformowanie dłużnika o jego zobowiązaniu oraz próba nakłonienia go do jego spłaty. W tym celu windykator najczęściej posługuje się tak zwaną windykacją polubowną czy miękką. Polega ona na kontakcie telefonicznym, listownym, e-mailowym czy nawet osobistym. Windykator musi jednak wtedy przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów.

Warto wtedy znać swoje prawa – windykator nieprzestrzegający przepisów może wtedy narazić się sam na odpowiedzialność karną!

Windykator nie może:

  • grozić dłużnikowi
  • stosować wobec dłużnika przemocy
  • prześladować dłużnika, na przykład dzwonić zbyt często albo w późnych godzinach
  • straszyć dłużnika aresztem, policją czy sądem
  • ostrzegać, że zajmie cenne mienie dłużnika
  • wpisywać dłużnika na „czarne listy”
  • wchodzić do domu dłużnika, jeśli ten go dobrowolnie nie wpuści
  • nachodzić dłużnika na stanowisku pracy
  • nagrywać rozmów bez uprzedniego poinformowania o tym rozmówcy

To tylko kilka niedozwolonych praktyk, których dopuszczają się windykatorzy. Co w takim przypadku może zrobić osoba, która jest na nie narażona?

Windykator przekracza swoje uprawnienia? - skontaktuj się z policją albo z prokuraturą

Jeśli uważasz, że windykator przekracza swoje uprawnienia i stosuje wobec ciebie niedozwolone praktyki, w takim przypadku masz możliwość powiadomienia o tym odpowiednich organów.

Aby złożyć zawiadomienie, możemy udać się na policję albo możemy sprawę bezpośrednio przekazać do prokuratury, składając wtedy odpowiednie doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Przykładowe pisma możemy znaleźć w internecie. Pamiętajmy też o tym, że ważne są dowody, na przykład nagrania rozmów, zeznania świadków, filmy.

Oprócz tego możemy złożyć reklamację w firmie windykacyjnej – w piśmie powinniśmy wtedy zażądać zaprzestania bezprawnych praktyk.

Ponadto dłużnik może także zgłosić sytuację w Urzędzie Ochrony Konsumenta i Konkurencji.

Długi warto spłacać

Pamiętajmy także o tym, że jeśli windykator odstąpi od swoich działań, sprawa najczęściej kierowana jest do sądu, a potem do komornika. Musimy pamiętać o tym, że instytucje te posiadają znacznie szerszy katalog uprawnień od firm windykacyjnych. Jak wspomnieliśmy wcześniej, narażamy się też wtedy na dodatkowe koszty związane z procesem oraz z kosztami komorniczymi.

Wobec tego warto pomyśleć o spłaceniu zobowiązania jeszcze na etapie windykacji. Unikanie kontaktu z windykatorem powoduje, że przyspieszamy przejście na etap sądowy i komorniczy. Jeśli mamy trudności w dogadaniu się z windykatorem, możemy zwrócić się bezpośrednio do jego przełożonego i przedstawić sytuację. Możemy też próbować skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem i porozumieć się z nim w sprawie spłaty zobowiązania.

Zatem jeśli dochodzi do sytuacji, w której windykator nadużywa swojej pozycji, dłużnik może się bronić – może skierować sprawę również na policję czy do prokuratury. Nie powinien jednak całkowicie uciekać od odpowiedzialności za swoje zadłużenie – zamiast chowania głowy w piasek warto skontaktować się z firmą windykacyjną albo z wierzycielem, aby uzgodnić szczegóły związane z spłatą zobowiązania, a tym samym uniknąć jeszcze większych kłopotów na etapie rozprawy sądowej i potem egzekucji komorniczej.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź za darmo czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej