Poznaj nową ustawę o kredycie hipotecznym

Data: 2018-01-29
W roku 2017 sporządzona została nowa ustawa, określająca zasady przyznawania kredytów hipotecznych. Do najważniejszych zmian zalicza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, czy gwarancja krótszego oczekiwania na decyzję.

Kredyt hipoteczny to popularne zjawisko na polskim rynku finansowym. Wiele osób nie ma możliwości zakupić mieszkania z własnej kieszeni i decyduje się na ten ruch. Dopiero niedawno sformułowana została ustawa, określająca zasady przyznawania kredytu hipotecznego.


Mniej tajemnic
Przed podjęciem decyzji o kredycie hipotecznym, trzeba poznać oferty wielu banków. Dzięki prowadzonej zmianie porównanie kredytów będzie łatwiejsze. W komunikatorach, które promują kredyty konsumpcyjne odnaleźć będzie można reprezentatywny przykład, określający typowe parametry cenowe. Decydując się na kredyt będzie można odnieść się do zawartych w nich informacji. Dane będą wprowadzane na konkretnym przykładzie, dzięki czemu łatwiej będzie można przeprowadzić symulację kredytu. W ten sposób zapewniona będzie klarowność przekazu, jaka dotrze do klientów. Porównanie kredytów oferowanych przez banki ma być prostsze, dzięki przygotowanym formularzom informacyjnymi. Wzór tego formularza będzie od teraz ujednolicony, co ułatwi porównanie ofert różnych banków. Ponadto, dzięki formularzowi będzie łatwiej dało się przeprowadzić symulację, bazującą na konkretnych potrzebach danego klienta. Po wprowadzonych w ustawie zmianach, będzie możliwe porównanie różnych wariantów kredytów. Do tej pory banki mogą oferować sprzedaż wiązaną, przymuszając przez to klienta do zakupu dodatków, mających na celu obniżenie kredytu. Do tej pory dodatkowe warianty przywiązywały klienta jeszcze bardziej do banku, poprzez potrzebę otwarcia konta osobistego oraz otrzymania karty debetowej.

Gwarancja ceny
Formularz jaki będziemy składać w banku będzie spełniał jedynie formę informacyjną. Jednak parametry w nim zawarte będą obowiązujące przez 14 dni. Jeśli w tym czasie zawarta zostanie umowa, a warunki kredytu się pogorszą, klienta obowiązywać będzie oferta widniejąca na formularzu. Jeżeli natomiast bank wprowadzi międzyczasie korzystniejszą promocję, klient będzie miał prawo od nowa rozpocząć proces kredytowania. Po zapoznaniu się z umową klient będzie miał 14 dni na ostatecznie podjęcie decyzji, w tym czasie bank nie będzie mógł zmienić oferty.

Krótszy czas oczekiwania
Dzięki ustawie wprowadzony będzie nieprzekraczalny termin, w jakim bank musi wydać decyzję w sprawie wniosku. Termin ten będzie wynosił 21 dni, liczonych po złożeniu formularza. Bank będzie mógł przekazać decyzję wcześniej, jednak klient nadal będzie miał okres czasu wynoszący tydzień na podjęcie ostatecznej decyzji. W przypadku odmownej decyzji w sprawie kredytu, klient będzie musiał ją otrzymać od razu, tak by mógł przystąpić do procesów w innym. Ponadto bank jest zobowiązany wykazać nieodpłatnie, jaki był powód odrzucenia wniosku.

Pośrednicy wzięci pod lupę
Od tej pory wynagrodzenie, jakie otrzyma na sfinalizowaniu umowy pośrednik, będzie jawne. Na początku spotkania z klientem pośrednik będzie miał obowiązek poinformowania go, jaką kwotę bank zapłaci za proces pośredniczenia. Dzięki temu klient dowie się, z jakim pośrednikiem ma do czynienia, czy jest on powiązany z konkretnym bankiem czy też działa na rzecz kilku kredytodawców.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź za darmo czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA
Sprawdź zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej