Jak zadłużenie wpływa na relacje z bliskimi i pracę

Data: 2017-10-17

Posiadanie nieuregulowanych zaległości płatniczych prawie zawsze wiąże się z negatywnymi emocjami, które następnie przekładają się na relacje z bliskimi i sytuacje w pracy. Nerwy dłużnika powodują rozpad więzi rodzinnych, a ciągłe napięcie wpływa na niepokój związany z zatrudnieniem i większą uległość w stosunku do przełożonych. Odkładanie spłaty zobowiązań jest najgorszym rozwiązaniem, które w dłuższej perspektywie może całkowicie zniszczyć życie prywatne i zawodowe zadłużonego. Tylko zmierzenie się z problemami finansowymi jest skuteczną drogą do zdjęcia ciężaru psychicznego i powrotu do normalności.

Wyzwanie i zagrożenie

Według badań dłużnicy najczęściej traktują swoją sytuację w kategoriach wyzwania lub zagrożenia. Zdecydowanie korzystniejsza jest pierwsza postawa, ponieważ dzięki niej wyzwala się inicjatywa do działania, która pomaga w zmierzeniu się z długiem. Osoby traktujące zaległości, jako zagrożenie nie tylko gorzej radzą sobie z jego spłatą, ale przejawiają także większe skłonności do niekontrolowanych wybuchów negatywnych emocji. W ich przypadku zadłużenie bardzo często przekłada się na relacje z rodziną i powoduje mniejszą efektywność w pracy. Nieustanne poczucie zagrożenia paraliżuje wykonywanie codziennych obowiązków, a długotrwały stres może odbić się również na zdrowiu fizycznym, dodatkowo pogarszając sytuację.

Najtrudniej zacząć

Pierwszym etapem prowadzącym do wyjścia z kłopotów jest rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami. Zwykle podjęcie tej decyzji jest kluczowe w całym procesie wychodzenia z długów i nie warto jej odkładać w czasie. Unikanie problemów może mieć tragiczne konsekwencje dla rodziny zadłużonego, którego stan psychiczny bez wątpienia będzie uciążliwy dla osób z najbliższego otoczenia. Uregulowanie spraw finansowych to także świetna motywacja do efektywniejszej pracy i większej pewności siebie w stosunku do kierownictwa.


Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej