Jesteś dłużnikiem? Renegocjuj swoje warunki spłaty zadłużenia

Data: 2017-12-20

Nie unikaj kontaktu z wierzycielem i windykatorem

Będąc dłużnikiem trzeba podejmować działania, mające na celu rozwiązywanie kwestii zadłużenia. Jeśli nie ma możliwości spłaty zobowiązania należy podejmować działania polubownego wyjścia z tej trudnej sytuacji. Nie powinniśmy czekać na komorniczą egzekucję, komornik działa na polecenie sądu i wykonuje zajęcie, a nie dyskutuje z dłużnikiem.

Negocjacje krok po kroku

Doprowadzenie do rozmów negocjujących lub renegocjujących warunki spłaty zadłużenia jest punktem wyjścia w sprawie. Wierzyciel i windykator są nimi zainteresowani. Należy wykazać dobrą wolę i chęć rozwiązania spornej kwestii. Kompromis osiągnięty w negocjacjach i rozmowach doprowadzić mogą bowiem do polubownego rozwiązania sprawy zadłużenia. Podpisane porozumienie jest wiążące dla obu stron.

Rozmawiać z wierzycielem i windykatorem trzeba rozpocząć jak najwcześniej. W trakcie rozmów wnosić można o:

  • wydłużenie terminu płatności zadłużenia,

  • rozłożenie płatności długu na kilka lub kilkanaście dogodnych rat,

  • odstąpienie od dochodzenia części zadłużenia.

Dialog wierzyciel-dłużnik nie jest łatwy. Trzeba jednak szukać rozwiązań, aby warunki ugody uwzględniały nasze możliwości finansowe. Niektórzy korzystają z pośredników negocjujących w imieniu dłużnika z windykatorem czy wierzycielem. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze jest to usługa droga, po drugie negocjując samodzielnie wykazujemy dobre intencje w spłacie długu i jest to przyjmowane lepiej.

Trzeba pamiętać, że w momencie podpisania umowy spłaty długu w wielu ratach, wierzyciel lub windykator może obligować nas do zapłaty tzw. kwoty uwierzytelniającej, która będzie dowodem na to, że dłużnik ma uczciwe zamiary i faktycznie chce uregulować zobowiązanie wobec wierzyciela. Wpłacona kwota pomniejsza zadłużenie. Wszelkie rozmowy prowadzone na temat polubownego rozwiązania sprawy zadłużenia są bezpłatne.

Do negocjacji trzeba dobrze przygotować się. Należy zgromadzić odpowiednie dokumenty związane z zadłużeniem, potwierdzenie dokonanych wpłat, podpisane umowy czy ugody oraz przedstawić swoją sytuację materialną i życiową.

Zdarza się, że niektóre firmy windykacyjne oferują dłużnikowi tzw. pożyczkę restrukturyzacyjną na korzystnych warunkach, bez ukrytych kosztów, z ustalonymi terminami spłaty. Należy rozważyć i przemyśleć taką możliwość.

W przypadku, gdy sytuacja materialna i zarobkowa dłużnika jest bardzo zła, wierzyciel lub windykator może częściowo umorzyć dług lub nie naliczać odsetek.

Podsumowanie

Negocjacje są potrzebne, choć dla dłużnika są niewygodne i trudne. Prowadzone rzetelnie, przy dobrej woli obu stron poprawiają sytuację dłużnika , a wierzyciel, czy windykator odzyskują należne pieniądze. Zawarcie ugody jest rozwiązaniem tańszym i mniej stresującym dla dłużnika niż skierowanie sprawy do sądu. Skorzystaj z Negocjatora Online i zrób pierwszy krok do w kierunku uwolnienia się od problem długów. Powodzenia!

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej