E-sąd w Lublinie – co warto o nim wiedzieć?

Data: 2019-11-04

Wielu dłużników spotyka się z e-sądem działającym w Lublinie, czyli z tak zwanym sądem elektronicznym. Zajmuje się on wydawaniem nakazów zapłaty w tak zwanym elektronicznym postępowaniu upominawczym. Czym dokładnie jest e-sąd w Lublinie?

Pismo od e-sądu z Lublina może otrzymać każdy z nas – wystarczy, że posiadamy zadłużenie, którego nie spłaciliśmy. Wówczas wierzyciel, czyli osoba, której mamy oddać pieniądze, może zwrócić się do sądu o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Wtedy sprawa trafia do e-sądu, czyli do sądu elektronicznego, który ma swoją siedzibę w Lublinie. Czym dokładnie jest e-sąd? Jakie sprawy są przez niego rozpatrywane? Co powinniśmy zrobić wtedy, gdy otrzymujemy pismo z e-sądu w Lublinie?

E-sąd w Lublinie – co warto o nim wiedzieć?

E-sąd, czyli sąd elektroniczny w Lublinie – co to jest?

Sąd elektroniczny, czyli tak zwany e-sąd, jest sądem, który zajmuje się prowadzeniem spraw na bazie specjalnego systemu teleinformatycznego.

Strona powodowa, czyli wnosząca sprawę do sądu, składa swój pozew na dedykowanym formularzu elektronicznym, który jest dostępny w systemie e-sądu. W takim piśmie podaje się wtedy podstawę do istnienia roszczenia, jego wartość, a także wskazuje się na podstawy stanowiska w danej sprawie.

Na tym etapie osoba, która jest pozwana, czyli przeciwko której prowadzona jest rozprawa w sądzie elektronicznym, nie wie jeszcze nic o toczącej się procedurze.

Celem spraw prowadzonych przez e-sąd, czyli sąd elektroniczny jest wydanie nakazu zapłaty w tak zwanym elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Na podstawie takiego nakazu zapłaty strona powodowa może upominać się o odzyskanie należności od pozwanego przez komornika.

Kto korzysta z usług sądu elektronicznego w Lublinie?

Sąd elektroniczny działający w Lublinie najczęściej używany jest przez większe firmy, które działają w branży finansowej oraz telekomunikacyjnej.

Z e-sądu najczęściej korzystają:

 • banki
 • pozabankowe firmy pożyczkowe – parabanki
 • firmy windykacyjne
 • firmy telekomunikacyjne
 • firmy oferujące usługi użyteczności publicznej, na przykład obsługujące transport miejski

Wobec tego w sytuacji, gdy doprowadziliśmy do powstania zadłużenia w jednym z powyższych podmiotów, wtedy istnieje duża szansa na to, że otrzymamy pismo od sądu elektronicznego w Lublinie, które jest nakazem zapłaty.

Rozprawy w e-sądzie – na czym polegają?

Postępowanie prowadzone przez e-sąd jest specyficznym postępowaniem sądowym. Powód powołuje się wtedy na określone okoliczności, na przykład udzielenie pożyczki oraz brak jej spłaty, ale nie załącza dowodów na udowodnienie swoich twierdzeń.

W związku z tym sąd elektroniczny wydaje nakaz zapłaty bez weryfikowania prawdziwości twierdzeń powoda. Oznacza to, że jeśli powód zażądał zapłacenia określonej kwoty od pozwanego, sąd zakłada, że informacje te są prawdziwe i na ich podstawie formułuje nakaz zapłaty i przesyła go do pozwanego.

Jak wygląda nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)?

Chociaż na pierwszy rzut oka pismo, które jest nakazem zapłaty nie wygląda jak pismo sądowe, to jednak tak należy je traktować. Jakie elementy powinien zawierać wydany przez e-sąd dokument?

Na dokumencie znajdują się następujące informacje:

 • kod dostępu
 • sygnatura sprawy sądowej
 • tytuł – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • data wydania
 • treść nakazu oraz kwota do zapłaty
 • pouczenie o możliwości wniesienia sprzeciwu do sądu

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie zawiera podpisu referendarza czy pieczęci sądu – brak tych elementów nie oznacza, że pismo jest fałszywe.

Otrzymałem nakaz zapłaty z e-sądu – co należy zrobić?

Gdy otrzymujemy list z sądu elektronicznego z siedzibą w Lublinie, wówczas przede wszystkim nie powinniśmy od razu denerwować się taką korespondencją. Fakt, że ją dostaliśmy, nie musi oznaczać wcale konieczności zapłaty kwoty zaznaczonej w piśmie.

Przykładowo, może okazać się, że zostaliśmy oszukani i nasze dane zostały bezprawnie wykorzystane do zaciągnięcia pożyczki, że dług uległ już przedawnieniu lub też spłaciliśmy zadłużenie, ale w wyniku niedopatrzenia nie zostało to zarejestrowane przez wierzyciela.

Na piśmie z nakazem zapłaty, które otrzymujemy od sądu elektronicznego, znajdziemy informacje o tym, że mamy możliwość wniesienia sprzeciwu. Gdy rzeczywiście dług nie jest nasz lub pojawiają się inne wątpliwości, wtedy powinniśmy skorzystać z takiego właśnie prawa.

Wtedy, gdy wnosimy sprzeciw, sprawa z sądu elektronicznego przekazywana jest już od zwykłego sądu, dlatego też toczy się w standardowym trybie. Możemy wówczas przedstawić swoje dowody.

Uwaga! Gdy został wydany przeciwko nam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wówczas mamy 14 dni na złożenie sprzeciwu! W przeciwnym przypadku sprawa jest uznawana jako zakończona i uznawane są argumenty powoda. W rezultacie możemy narazić się na egzekucję komorniczą!

Podsumowując, e-sąd w Lublinie to instytucja, z którą najczęściej mają do czynienia dłużnicy. Gdy otrzymujemy nakaz zapłaty z takiego sądu, mamy jednak zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu!

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej