Co zrobić, gdy otrzymujemy wezwanie na rozprawę sądową (zawiadomienie o terminie rozprawy)?

Data: 2019-08-08

Gdy otrzymujemy pismo z sądu, które zawiadamia nas o terminie rozprawy sądowej, wtedy często nie wiemy, co to oznacza. Zawiłe pisma sądowe mogą być trudne w odczytaniu dla osoby, która pierwszy raz styka się z tego rodzaju korespondencją.

Wezwanie na rozprawę sądowa możemy otrzymać z różnych powodów, na przykład wtedy, gdy nie spłaciliśmy długu i na rozprawę wzywa nas sąd z powództwa wytoczonego przez bank, pozabankową firmę pożyczkową, firmę windykacyjną czy też kontrahenta biznesowego.

Zatem, co należy zrobić, gdy otrzymaliśmy wezwanie na rozprawę sądową będące zawiadomieniem o terminie rozprawy?

Co zrobić, gdy otrzymujemy wezwanie na rozprawę sądową (zawiadomienie o terminie rozprawy)?

Czy musimy stawić się na rozprawie, na które otrzymaliśmy wezwanie?

Gdy otrzymujemy wezwanie do sądu, najczęściej myślimy, że musimy pojawić się na rozprawie obowiązkowo. Warto jednak zaznaczyć, że nie zawsze jest to konieczne – często po prostu mamy takie prawo, jednak nie jest to nasz obowiązek.

Jeśli dostaliśmy zawiadomienie o terminie rozprawy jako strona procesu cywilnego, na przykład przy sprawach o długi, wtedy posiadamy uprawnienie do tego, aby przyjść na rozprawę, jednak nie musimy tego robić.

Obowiązek stawiennictwa na rozprawie mają wówczas świadkowie, a także biegli sądowi, niemniej jednak niektóre strony nie muszą obowiązkowo pojawiać się na rozprawie.

Zatem wtedy, gdy otrzymaliśmy wezwanie do sądu w związku ze sprawą wytoczoną przez bank, firmę pozabankową, firmę windykacyjną, telekom, wtedy nie musimy stawiać się na rozprawie – może ona odbyć się bez naszego uczestnictwa. Gdy w piśmie zaznaczono, że stawiennictwo jest obowiązkowe, wtedy bez usprawiedliwionej przyczyny możemy narazić się na nieprzyjemne konsekwencje.

Co zrobić, gdy nie planujemy pójść na rozprawę sądową?

Wiele osób, które otrzymuje wezwania na rozprawy sądowe, ale nie ma obowiązku udawać się do sądu, rezygnuje ze swojego prawa i po prostu zostaje w domu. Może być to także kwestia braku wolnego czasu czy dużej odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a sądem, do którego jesteśmy wzywani.

Co zatem zrobić wtedy, gdy nie planujemy pójść na rozprawę sądową? Jeśli nie mamy takiego obowiązku, wtedy po prostu możemy zignorować pismo.

Także wtedy, gdy jesteśmy pozwani, nie musimy udawać się do sądu – wtedy może on wydać wyrok zaocznie, czyli bez naszego udziału. Pamiętajmy jednak o tym, że jeśli nie wniesiemy sprzeciwu lub nie odpowiemy na pozew, na przykład od nakazu zapłaty, wówczas sąd uznaje za prawdziwe twierdzenia powoda, czyli na przykład banku czy firmy pożyczkowej. Czasami zatem warto odpowiedzieć na pismo albo stawić się w sądzie, ponieważ brak obecności może działać na naszą niekorzyść.

Gdy pismo sądowe dotyczy stawiennictwa obowiązkowego, ale nie mamy możliwości udać się na rozprawę, wówczas możemy złożyć odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sprawy bez naszego udziału – wtedy przekazujemy go w odpowiedzi na otrzymany pozew.

Jakie skutki może wywołać brak stawiennictwa na rozprawie w sądzie?

Brak stawiennictwa na rozprawie w sądzie może mieć różnorodne konsekwencje – zależne są one przede wszystkim od tego, czy nasza obecność była konieczna, czy też nie była wymagana.

W większości przypadków brak stawiennictwa na rozprawie nie stanowi przeszkody dla sądu w prowadzeniu danego postępowania. Czasami jednak sąd dochodzi do wniosku, że stawiennictwo jest obowiązkowe, o czym także odpowiednio informuje.

Skutki niestawiennictwa w sądzie:

  • sąd może zawiesić postępowanie, gdy nie stawimy się na rozprawie
  • sąd może rozpatrzyć sprawę, gdy nieobecność nie jest przeszkodą do ogłoszenia wyroku sądowego
  • gdy występujemy w charakterze pozwanego i nie stawimy się na rozprawie, sąd wydaje wyrok zaoczny, przyjmując twierdzenia powoda za prawdziwe, gdy nie budzą one uzasadnionych wątpliwości
  • sąd może skazać nas na karę grzywny, gdy zostaliśmy wezwani do osobistego stawiennictwa na rozprawie i nie spełnimy tego obowiązku

Dokładne informacje znajdziesz w piśmie od sądu

Jeżeli otrzymaliśmy pismo od sądu, zawsze warto dokładnie się z nim zapoznać, nawet jeśli nie posiadamy wiedzy w dziedzinie pism prawniczych. W piśmie możemy znaleźć wszystkie informacje dotyczące rozprawy, a także naszego stawiennictwa.

Jeśli nie wiemy, jak odczytać pismo, możemy także skontaktować się z sądem – można zrobić to telefonicznie.

Gdy mamy trudności z odczytaniem zapisów, zawsze możemy zwrócić się do osoby, która posiada w tej dziedzinie większe doświadczenie, na przykład do osoby z rodziny, do prawnika – obecnie wiele osób może korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Podsumowując, jeśli otrzymaliśmy wezwanie na rozprawę, czyli zawiadomienie o terminie rozprawy, najczęściej możemy, jednak nie musimy udawać się do sądu. Brak stawiennictwa w sądzie nie spowoduje przy tym negatywnych konsekwencji. Gdy jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wysłanego do nas pisma, zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, który zagłębi się w jego zapisy.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej