Czy dłużnik może zyskać na cesji wierzytelności?

Data: 2020-02-14

Cesja wierzytelności bardzo często zdarza się w przypadku niespłaconych zadłużeń. Czy może ona rodzić wtedy jakieś pozytywne skutki dla dłużnika?

Pod pojęciem cesji wierzytelności znajduje się przekazanie przez jeden podmiot innemu podmiotowi prawa do długu. Pierwszym z podmiotów jest pierwotny wierzyciel – posiadacz praw do długu, natomiast drugim jest nowy wierzyciel, który prawa do tego długu pozyskuje.

Cesja nie powoduje zatem zmiany długu – jego rodzaju czy też wysokości. Skutkuje ona natomiast zmianą jego właściciela, który może ubiegać się o spłatę pieniędzy od dłużnika. Co oznacza to dla zadłużonej osoby?

Czy dłużnik może zyskać na cesji wierzytelności?

Kiedy najczęściej dochodzi do cesji wierzytelności?

Z cesją wierzytelności najczęściej spotykają się osoby zadłużone, które nie uregulowały na czas swojego zobowiązania. W takiej sytuacji pierwotny wierzyciel może odstąpić od samodzielnego dochodzenia długu, a następnie przekazać prawa do niego innej firmie. Bardzo często prawa do takich długów kupują firmy windykacyjne – zajmujące się odzyskiwaniem zadłużeń.

Takie rozwiązanie niesie ze sobą plusy dla każdej ze stron transakcji cesji. Pierwotny wierzyciel nie musi już odzyskiwać długu, ale otrzymuje za niego odpowiednią zapłatę od nowego wierzyciela. Nowy właściciel praw do długu może skupić się na jego odzyskaniu i dodatkowo może na nim zarobić.

Do cesji wierzytelności może dojść w różnych przypadkach, na przykład jako skutek niespłaconego kredytu lub pożyczki w banku albo w pozabankowej firmie pożyczkowej. Także cesja dotyka często osób, które w terminie nie spłaciły swoich rachunków w firmach telekomunikacyjnych – opłat za telefon, internet czy telewizję.

Czy w związku z tym, że dochodzi do cesji wierzytelności oraz zmiany wierzyciela, dłużnik powinien obawiać się takiej sytuacji?

Cesja wierzytelności nie wymaga zgody dłużnika

Podmioty, które biorą udział w cesji wierzytelności, muszą dopełnić odpowiednich formalności, aby procedura ta była zgodna z przepisami prawa.

Warto zaznaczyć, że cesja nie wymaga zgody dłużnika. Należy jednak pamiętać o tym, że dłużnik musi być poinformowany o tym, że doszło do przeniesienia jego wierzytelności na inny podmiot.

W takim przypadku dłużnik najczęściej otrzymuje pismo pocztą, w którym znajduje się informacja o dokonaniu cesji wierzytelności. U wielu osób takie powiadomienie powoduje dezorientację, a także obawę, że dług będzie teraz znacznie trudniejszy w spłacie, a także mogą pojawić się inne, negatywne konsekwencje.

Rzeczywiście, gdy należność nie zostanie uregulowana, mogą pojawić się większe odsetki, kary, a nawet sprawa może trafić do sądu, a potem do komornika, który wykona egzekucję. Warto jednak zaznaczyć, że cesja wierzytelności może także pomóc dłużnikowi w spłaceniu jego zobowiązań!

W jaki sposób cesja wierzytelności przy zadłużeniu może przynieść pozytywne efekty dla dłużnika?

Cesja wierzytelności może pomóc w spłaceniu długu

Jeśli dochodzi do zakupienia długu przez inną firmę, taka sytuacja wcale nie musi oznaczać pogorszenia sytuacji dłużnika. Przepisy prawa jasno wskazują, że w tym przypadku wysokość długu nie powiększa się – zmienia się tylko jego właściciel.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że moment cesji zadłużenia może być jednocześnie najlepszym do spłaty zobowiązania – to właśnie wtedy warunki spłaty długu są najczęściej najbardziej korzystne dla zadłużonej osoby.

Gdy wierzytelność przejmuje firma zajmująca się odzyskiwaniem długów, czyli windykacją, wówczas dłużnik nie musi obawiać się tego, że spłata jego zadłużenia będzie o wiele trudniejsza. Firmy windykacyjne bardzo często wychodzą naprzeciwko dłużnikom, aby pomóc im w spłacie zobowiązań. Dlaczego?

Wynika to z faktu, że celem firmy windykacyjnej jest odzyskanie długu. Może ona pójść wtedy dłużnikowi na rękę, byle ten zdecydował się na uregulowanie swojego zobowiązania. Może oznaczać to między innymi rozłożenie długu na raty czy wydłużenie terminu spłaty. Wtedy na takiej umowie zyskuje zarówno windykator, jak również dłużnik.

Zalety cesji wierzytelności dla dłużnika

  • atrakcyjne dla dłużnika terminy spłat
  • korzystne warunki spłaty, na przykład możliwość rozłożenia długu na raty
  • możliwość negocjacji przy spłacie zadłużenia
  • łatwiejsza spłata zobowiązania w różnej wysokości
  • ochrona przed windykacją sądową

Z drugiej strony należy jednak pamiętać o tym, że jeśli dłużnik nie podejmie współpracy z firmą windykacyjną będącą nowym wierzycielem, może on znacznie pogorszyć swoją sytuację. Już samo unikanie kontaktu będzie oznaczało, że dłużnik nie jest zainteresowany rozwiązaniem problemu. W rezultacie firma windykacyjna będzie mogła przekazać sprawę do sądu, co najczęściej skutkuje w windykacji komorniczej. Komornik posiada prawo do zajęcia oszczędności, pensji wierzyciela, jego ruchomości, a także nieruchomości.

Podsumowując, cesja wierzytelności wcale nie musi być dla dłużnika złą wiadomością. Najczęściej jest wprost przeciwnie – firma windykacyjna może zaproponować mu korzystne warunki spłaty jego zobowiązania, aby w ten sposób uchronić dłużnika przed przekazaniem sprawy na drogę sądową.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej