Pieczęć windykacyjna - co to jest i jakie ma zastosowanie?

Data: 2019-03-12

Długi mogą spotkać każdego z nas. Aby się przed nimi zabezpieczyć, firmy coraz częściej korzystają z różnych rozwiązań pozwalających im na dyscyplinowanie swoich klientów i kontrahentów. Jednym z nich jest pieczęć windykacyjna. Co warto wiedzieć na jej temat?

Brak terminowej spłaty zobowiązań może mieć różne przyczyny. W biznesie często dochodzi do zatorów płatniczych, które są efektem braku spłaty zadłużeń ze strony innych podmiotów. Konsumenci nie płacą na ogół dlatego, ponieważ nie mają odpowiednich dochodów, które mogły zostać utracone wskutek zwolnienia z pracy, dodatkowych wydatków, ale też zapominalstwa.

Niespłacone zobowiązania są sporym problemem, na który narażone są zarówno mniejsze firmy jednoosobowe, jak również duże przedsiębiorstwa. Aby zapobiegać powstawaniu takich właśnie długów, stworzono pieczęć windykacyjną.

Pieczęć windykacyjna - co to jest i jakie ma zastosowanie?

Pieczęć windykacyjna – co to jest?

Pod pojęciem takim jak pieczęć windykacyjna znajduje się specjalny rodzaj pieczęci, która jest udostępniana firmom oraz innym podmiotom przez firmy windykacyjne, a także niektóre kancelarie prawne specjalizujące się w odzyskiwaniu długów.

Pieczęć windykacyjna ma postać zwykłej pieczątki z odpowiednią informacją dla kontrahentów i klientów – znajdziemy na niej informację o tym, że w przypadku braku spłaty długu w terminie, jego odzyskaniem zajmie się konkretna firma windykacyjna albo kancelaria prawna.

Przykładowo, na pieczęci windykacyjnej mogą znaleźć się takie zapisy jak:

  • „Brak zapłaty w terminie powoduje podjęcie działań windykacyjnych przez ... (nazwa firmy windykacyjnej)”.
  • „Szanowny kliencie! Informujemy, że należności są monitorowane przez ... (nazwa firmy windykacyjnej). W przypadku braku terminowej spłaty, sprawa będzie zlecona do windykacji.”
  • „Płatność monitorowana! Brak zapłaty będzie powodował wszczęci procedury windykacyjnej”.

Zatem pieczęć windykacyjna jest wtedy rodzajem przestrogi – ma za zadanie mobilizować i dyscyplinować kontrahentów i klientów poprzez przekazanie im informacji, że przy pojawieniu się długu mogą narazić się na niekorzystne konsekwencje wynikające z windykacji. W rezultacie faktury, rachunki oraz inne zobowiązania wynikające z zawartych umów spłacane są częściej w terminie!

Zalety stosowania pieczęci windykacyjnej:

  • informuje o tym, że firma współpracuje z windykatorem
  • dyscyplinuje i mobilizuje klientów i kontrahentów
  • zwiększa systematyczność i terminowość spłaty zobowiązania
  • jest związana z niskimi kosztami

Wobec tego na stosowanie pieczęci windykacyjnej jest obecnie popularne i z tego rozwiązania korzysta wiele firm w różnych branżach.

Jak można otrzymać pieczęć windykacyjną?

Jak wskazaliśmy wcześniej, pieczęć windykacyjna jest najczęściej oferowana przez firmy windykacyjne oraz przez kancelarie prawne prowadzące usługi windykacji – są one dostępne na terenie całego kraju.

Otrzymanie pieczęci windykacyjnej polega na jej wypożyczeniu na określony czas przez windykatora. Koszt to najczęściej od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie w zależności od cennika.

Dodatkowo, wraz ze zdecydowaniem się na pieczęć windykacyjną firma może także dodatkowo podjąć współpracę z windykatorami, aby łatwiej odzyskiwać swoje należności. To wyższy koszt, niemniej jednak wtedy szansa odzyskania długu jest jeszcze wyższa wtedy, gdy już do niego dojdzie.

Firmy i kancelarie windykacyjne zapewniają swoim klientom dostęp do usług windykacji polubownej oraz sądowej. Mogą zatem pomóc przy całej procedurze służącej odzyskaniu długu od nierzetelnego klienta lub kontrahenta.

Czy pieczęć windykacyjna jest skuteczna?

Zatem pieczęć windykacyjna pozwala na poinformowanie kontrahentów i klientów o tym, że dana firma może przekazać przeterminowany dług do odzyskania firmie windykacyjnej czy kancelarii prawnej. Czy jednak takie rozwiązanie rzeczywiście jest bardzo skuteczne?

Generalnie, pieczęć windykacyjna jest działaniem o działaniu prewencyjnym, czyli może, ale także nie musi poprawić spłacalności zobowiązań. Niektórzy dłużnicy nie przejmują się również pieczęciami windykacyjnymi, ponieważ nie wywołują one natychmiastowego rezultatu.

Skuteczność stosowania pieczęci windykacyjnej w dużej mierze powiązana jest z podejściem do długu przez wierzyciela. Zatem najlepiej, aby posiadał on podpisana umowę z firmą windykacyjna na odzyskiwanie długów – nie tylko umowę na samo użyczenie pieczęci windykacyjnej.

Najlepiej, aby działania windykacyjne w związku z przekroczeniem terminu spłaty zostały wszczęte jak najprędzej – już w kilka dni po upłynięciu wskazanej na umowie daty. Dzięki temu zwlekający z zapłatą klienci i kontrahenci mogą przekonać się, że ich zwłoka rzeczywiście może prowadzić do niekorzystnych dla nich konsekwencji.

W przeciwnym przypadku, gdy przekroczenie terminu spłaty nie będzie powodowało żadnych szybkich konsekwencji dla dłużnika, pieczęć windykacyjna nie będzie spełniała swojego zadania tak skutecznie.

Więcej informacji o pieczęciach windykacyjnych można znaleźć na stronach internetowych firm windykacyjnych oraz kancelarii prawnych zajmujących się prowadzeniem działań windykacyjnych.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej