Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Data: 2019-11-21

Dostałeś nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przez e-sąd działający w Lublinie? W takim przypadku masz prawo do odwołania. Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w EPU?

Sąd elektroniczny, czyli e-sąd działający w Lublinie jest instytucją sądową, która zajmuje się wydawaniem nakazów zapłaty w specjalnym postępowaniu elektronicznym. Z sądu tego rodzaju korzystają przede wszystkim banki, firmy windykacyjne, telekomy, które chcą odzyskać zaległe raty czy rachunki od swoich klientów.

Postępowanie w sądzie elektronicznym różni się od postępowania w zwykłym sądzie. Powód wnosi pozew elektronicznie – przez specjalny systemy udostępniony przez e-sąd. Następnie sąd ten nie rozpoznaje sprawy, tak, jak ma to miejsce podczas zwykłego posiedzenia, ale domniemywa, że podane przez powoda informacje są prawdziwe i wydaje nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym może być, ale nie musi być podstawą do ubiegania się o odzyskanie zadłużenia przez wierzyciela – powoda.

Gdy nie zgadzamy się z nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym drogą elektroniczną, czyli EPU, wówczas możemy wnieść nasz sprzeciw.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Jakie informacje powinien zawierać sprzeciw do nakazu zapłaty wydanego w EPU?

W przeciwieństwie do nakazu zapłaty wydanego w zwykłym postępowaniu upominawczym, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU nie ma konkretnej formy. Oznacza to, że może być on wniesiony jako zwykłe pismo – także jako pismo odręczne.

Ważne jest, aby sprzeciw zawierał określone elementy. Jakie z nich powinny znaleźć się w piśmie obowiązkowo?

W sprzeciwie należy zawrzeć takie informacje jak:

  • oznaczenie sądu, do którego wnosimy sprzeciw – w przypadku sądu elektronicznego jest to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny
  • zaznaczenie stron postępowania – powoda oraz pozwanego w danej sprawie
  • podanie sygnatury nakazu zapłaty – znajdziemy ją w otrzymanym nakazie zapłaty
  • oznaczenie, że zaskarżamy nakaz zapłaty w całości
  • podniesienie zarzutów procesowych, na przykład może być to przedawnienie
  • czytelny podpis

Do jednego egzemplarza sprzeciwu dodajemy także drugi.

Na jaki adres wysyłamy sprzeciw?

Sprzeciw wysyłamy do sądu, przed którym zostało wytoczone powództwo, a mianowicie jest to adres sądu elektronicznego, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin.

Ile kosztuje wniesienie sprzeciwu w EPU (elektronicznym postępowaniu upominawczym)?

Jeżeli chcemy wnieść sprzeciw do nakazu zapłaty wydanego przez sąd elektronicznym w EPU, wówczas nie musimy uiszczać żadnej opłaty sądowej.

Według przepisów nie musimy wnosić opłaty, gdy chcemy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, który został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez sąd elektroniczny.

Termin wniesienia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jeżeli nie zgadzamy się z nakazem zapłaty i chcemy wnieść sprzeciw, powinniśmy pamiętać o tym, że musimy zrobić to w odpowiednim terminie – w przeciwnym przypadku nasz sprzeciw nie zostanie uwzględniony.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w EPU wynosi 14 dni, licząc od dnia, w którym odbierzemy przesyłkę sądową z nakazem zapłaty. Należy pamiętać o tym, że do wyliczania terminu nie zalicza się dnia odebrania przesyłki.

Najlepiej jednak sprzeciw wnieść tak szybko, jak to tylko możliwe – wtedy mamy pewność, że zmieścimy się w terminie.

W jakiej sytuacji warto wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Szacuje się, że zaledwie kilka procent pozwanych decyduje się na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Warto jednak zaznaczyć, że często znacznie więcej osób ma szansę na wygraną w sądzie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU możemy wnieść w następujących przypadkach:

  • gdy nie zgadzamy się ze stawianymi nam zarzutami
  • gdy już spłaciliśmy dane zobowiązanie, a wierzyciel mógł przypadkowo go nie odnotować
  • gdy padliśmy ofiarą oszustwa, na przykład wyłudzono i wykorzystano nasze dane osobowe do zawarcia umowy z firmą pożyczkową, telekomem lub inną firmą
  • gdy dług uległ przedawnieniu i zgodnie z przepisami nie musimy go już płacić

Co stanie się po wniesieniu sprzeciwu?

Gdy wniesiemy sprzeciw od nakazu zapłaty, wówczas nakaz wydany przez e-sąd traci swoją moc, czyli nie musimy spłacać zasądzonej kwoty. Sąd następnie przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, czyli tego, który jest właściwy dla okręgu pozwanego ze względu na miejsce zamieszkania.

Następnie sprawa toczy się już zwykłym rytmem, czyli jako pozwany musimy przedstawić odpowiednie dowody na to, że nie nakaz zapłaty w naszym przypadku nie ma racji bytu. Mogą być to różnego rodzaju pisma, w tym umowy, potwierdzenia wpłaty dokonane na rzecz powoda.

Zatem wtedy, gdy mamy dowody na to, że nie powinniśmy płacić zasądzonej przez e-sąd kwoty, wówczas powinniśmy wnieść sprzeciw do nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Pamiętajmy o tym, że mamy na to tylko 14 dni, dlatego warto zrobić to jak najwcześniej!

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej