Windykacja polubowna - co to jest?

Data: 2019-05-13

Windykacja pozwala wierzycielom na odzyskanie swoich pieniędzy. Aby je odzyskać, nie trzeba wcale korzystać z rozwiązań sądowych. Już windykacja polubowna pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efektów. Co warto wiedzieć na jej temat?

Gdy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania w terminie, w takim przypadku wierzyciel ma przed sobą pełną gamę różnych rozwiązań pozwalających mu na odzyskanie pieniędzy.

Wśród dostępnych metod znajduje się także windykacja – jest ona prowadzona najczęściej przez firmy windykacyjne, które posiadają w tym wieloletnie doświadczenie, ale usługi tego rodzaju oferują również wybrane kancelarie prawne specjalizujące się w odzyskiwaniu długów.

Windykację dzieli się na dwie kategorie:

  • windykacja polubowna
  • windykacja sądowa

Z windykacją mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy nie spłacimy w terminie raty pożyczki albo kredytu, gdy nie uregulujemy faktury, gdy nie zapłacimy za rachunek telefoniczny lub abonament za internet. Zatem windykacja dotyczy zarówno osób prywatnych – konsumentów, jak również firm.

Działania windykacyjne rozpoczynają się od windykacji polubownej. Co warto wiedzieć na jej temat?

Windykacja polubowna – co to jest?

Czym jest windykacja polubowna?

Pod pojęciem takim jak windykacja polubowna znajduje się rodzaj windykacji, który ma na celu poinformowanie dłużnika o jego zobowiązaniu, a także nakłonienie go do spłaty tego zobowiązania.

Windykacja polubowna określana jest również mianem windykacji miękkiej.

Tego rodzaju windykację prowadzą firmy windykacyjne w całej Polsce. Działania są wówczas realizowane przez odpowiednio przeszkolonych windykatorów. Warto przy tym wskazać, że windykator nie jest tą samą osobą, co komornik. Posiada od niego mniejsze uprawnienia, na przykład nie może zajmować mienia dłużnika.

Działania windykacyjne prowadzone w ramach windykacji polubownej:

  • przesyłanie do dłużnika listownych wezwań do zapłaty
  • przesyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem o konieczności spłaty długu
  • dzwonienie do dłużnika, aby poinformować go o zadłużeniu, a także w ramach negocjacji dotyczącej spłaty długu
  • wizyty osobiste – niektóre firmy windykacyjne prowadzą także windykację terenową w miejscu zamieszkania dłużnika lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej

Zatem powyższe działania skupione są przede wszystkim na nakłonieniu dłużnika do spłaty zobowiązania – windykator może posługiwać się przy tym tylko tymi narzędziami, które daje mu prawo. Nie może zastraszać, nachodzić dłużnika, na przykład nie może go śledzić, na siłę starać się wejść do domu. Także uporczywe telefony ze strony windykatora mogą być traktowane jako uporczywe nękanie i mogą być zgłoszone na policję.

Celem windykatora jest wtedy znalezienie kompromisu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, dlatego też jego działania powinny być stanowcze, ale także nie powinny być nadmiernie uciążliwe.

Jaki jest cel windykacji polubownej?

Jak zaznaczyliśmy już wcześniej, windykacja polubowna jest skoncentrowana przede wszystkim na nakłonieniu dłużnika do spłaty zobowiązania. Takie rozwiązanie jest przy tym korzystne zarówno dla samej firmy windykacyjnej, jak również dla samego dłużnika. Dlaczego?

Windykacja polubowna jest zasadniczo ostatnim etapem działań prowadzącym przed wystąpieniem na drogę sądową, która może prowadzić do egzekucji komorniczej. Zatem dla dłużnika to szansa, aby negocjować warunki spłaty i uregulować swoje zobowiązanie bez dotkliwych konsekwencji wynikających z egzekucji.

Firmy windykacyjne wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom swoich klientów, a tym samym pozwalają im na łatwiejszą spłatę długów – w niskich ratach, które nie są nadmiernym obciążeniem dla budżetu domowego. Dzięki temu dłużnik może ostatecznie pozbyć się swojego problemu.

Dłużniku! Warto współpracować z windykatorem

Dla dłużnika windykacja polubowna wcale nie musi oznaczać kłopotów. Bardzo często jest to szansa na to, aby wyjść z zadłużenia i zacząć życie z czystą kartą. Wobec tego próby kontaktu z strony windykatorów nie powinny być traktowane jako coś negatywnego.

Najgorszym, co może zrobić dłużnik przy kontakcie z windykatorem, to unikanie rozmowy na temat swojego zadłużenia. Chowanie głowy w piasek wcale nie sprawi, że dług zniknie, a wprost przeciwnie – może się powiększyć!

Odpowiedź na próby kontaktu ze strony windykatora pozwoli na łatwiejsze uregulowanie zobowiązania i zapobiegnie skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Co wtedy, gdy windykacja polubowna nie zadziała?

Wtedy, gdy windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, czyli dłużnik nie podejmie prób kontaktu i nie spłaci zobowiązania w wyznaczonym terminie, wówczas firma windykacyjna najczęściej przechodzi do drugiego etapu windykacji, czyli windykacji sądowej.

Windykacja sądowa polega na wystosowaniu przez prawników odpowiedniego pozwu, którego celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności, który staje się tytułem wykonawczym. Z takim tytułem można następnie udać się do komornika, aby ten rozpoczął działania windykacyjne.

Komornik może odzyskać dług z konta bankowego dłużnika, z jego wypłaty, może zająć także należące do niego ruchomości, a przy większych długach – także nieruchomości.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej