Wypowiedzenie umowy pożyczki lub kredytu przez bank lub firmę pożyczkową

Data: 2020-01-25

Na wypowiedzenie umowy pożyczki albo kredytu może narazić się każdy z nas. Co dokładnie kryje się pod tym terminem? Kiedy najczęściej dochodzi do wypowiedzenia umowy? Jakie ma to konsekwencje zarówno dla wierzyciela, jak również dla dłużnika?

Na kredyty i pożyczki powinniśmy decydować się przede wszystkim wtedy, gdy wiemy, że będziemy w stanie poradzić sobie z ich uregulowaniem. W związku z tym bardzo ważna jest odpowiednia zdolność kredytowa – w przeciwnym przypadku możemy narazić się na poważne problemy, które mogą skutkować także wypowiedzeniem umowy przez bank lub pozabankową firmę pożyczkową.

Zadłużenie powinniśmy spłacać zgodnie z zasadami zawartymi w umowie – musimy oddawać wówczas określone sumy w wyznaczonym czasie, na przykład przez kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

Gdy nie wywiązujemy się ze swojego obowiązku, wówczas możemy narazić się na szereg negatywnych konsekwencji. Wtedy najczęściej otrzymujemy od wierzyciela, czyli banku lub parabanku, wezwanie do zapłaty.

Wypowiedzenie umowy pożyczki lub kredytu przez bank lub firmę pożyczkową

Wezwanie do zapłaty pożyczki lub kredytu

Osoby, które spóźniły się ze spłatą swojego zobowiązania w banku albo w pozabankowej firmie pożyczkowej, najczęściej w niedługim czasie po zaniechaniu spłaty otrzymują wezwanie do zapłaty.

W wezwaniu do zapłaty znajdziemy informacje o tym, że musimy spłacić zaległe raty w wyznaczonym terminie. We wniosku możemy także poczytać o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Restrukturyzacja zadłużenia jest dla dłużnika szansą na to, aby zmienić parametry kredytu albo pożyczki, a tym samym łatwiej regulować zobowiązanie, na przykład przez wydłużenie terminu spłaty.

Wypowiedzenie umowy – tylko po skutecznym wezwaniu do zapłaty

Do skutecznego wypowiedzenia umowy przez bank albo przez pozabankową firmę pożyczkową może dojść tylko wtedy, gdy wcześniej wierzyciel przekazał nam skutecznie wezwanie do zapłaty.

W przypadku, gdy wierzyciel nie wezwał dłużnika do zapłaty pożyczki albo kredytu właściwym pismem, wówczas można podważyć skuteczność wypowiedzenia przed sądem.

Wypowiedzenie umowy pożyczki albo kredytu – co to jest?

Pod pojęciem takim jak wypowiedzenie umowy, na przykład pożyczki albo kredytu, jest procedura, która polega na zerwaniu umowy – w tym przypadku przez wierzyciela, który nie otrzymuje od dłużnika zapłaty za raty.

Wypowiedzenie umowy to dla dłużnika nic dobrego – wówczas musi on w krótkim czasie oddać wierzycielowi całą pozostałą kwotę pożyczki albo kredytu, ponieważ w przeciwnym przypadku może narazić się na jeszcze poważniejsze konsekwencje.

Umowa pożyczki albo kredytu może być rozwiązana:

  • na drodze porozumienia stron
  • zgodnie z zasadami określonymi w umowie pożyczki lub kredytu
  • zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa

Najlepiej, aby strony doszły do porozumienia w zakresie wypowiedzenia umowy, ale najczęściej wierzyciel nie jest skłonny do tego, aby negocjować wtedy z dłużnikiem.

Czym może grozić wypowiedzenie umowy pożyczki lub kredytu?

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, wypowiedzenie umowy pożyczki albo kredytu przez bank albo przez pozabankową firmę pożyczkową, będzie skutkowało koniecznością zwrotu pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że musimy zrobić to od razu.

W przypadku, gdy klient nie spłaci zaległości w terminie zaznaczonym w wezwaniu do zapłaty, bank lub firma pożyczkowa mają prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Najczęściej informację o tym, kiedy zobowiązanie ma być oddane, znajdziemy w zawartej umowie pożyczki.

Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują, że jeśli umowa pożyczki nie zawiera informacji o terminie spłaty, wówczas: „Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.”

Brak spłaty zobowiązania – na co jeszcze się narażamy?

Warto także wskazać, że wtedy, gdy nie uregulujemy zadłużenia w terminie, możemy narazić się także na inne konsekwencje.

Przede wszystkim jako dłużnik możemy trafić do tak zwanych baz dłużników. Wierzyciel może wpisać nas do różnych baz dłużników, w tym tak popularnych jak:

  • RIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • BIG InfoMonitor
  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • Narodowe Centrum Długów

Gdy znajdziemy się na liście dłużników, wówczas możemy mieć problemy z korzystaniem z różnego rodzaju usług, na przykład nie zaciągniemy nowego kredytu lub pożyczki, możemy mieć trudności z zawieraniem umów, na przykład na abonament, znalezieniem kontrahentów.

Także informacje o braku spłaty zadłużenia trafiają do BIK – Biura Informacji Kredytowej. Gromadzi ono dane dotyczące pożyczek i kredytów udzielanych przez większość podmiotów w Polsce. Na podstawie danych w BIK oblicza się zdolność kredytową, dlatego z negatywnym BIK-iem także otrzymamy odmowy w bankach, SKOK-ach oraz w wielu firmach pozabankowych.

Nasza sprawa może być również przekazana do windykacji. Firma windykacyjna może prowadzić działania polegające także na windykacji sądowej – wtedy, po uzyskaniu nakazu zapłaty, który opatrzony jest klauzulą wykonalności, egzekucja długu może być przekazana do komornika.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej