Zadłużenie z tytułu grzywny i kosztów sądowych

Data: 2017-07-27

Wśród Polaków znajduje się ponad 71,6 tys. dłużników, którzy nie spłacają grzywien lub kosztów sądowych, pomimo ciążących na nich prawomocnych wyroków. Od niedawna krajowy wymiar sprawiedliwości rozpoczął intensywną windykację takich należności i wszystko wskazuje na to, że niewielu osobom uda się uniknąć kary.

Milionowe zaległości wobec sądów

Bardzo często postępowanie sądowe kończy się wyrokiem, który zobowiązuje skazanego do zapłacenia określonej kwoty grzywien i zwrot kosztów procesowych. Jednak nie wszyscy respektują zdanie ławy sędziowskiej i nie płacą należności w terminie, co przekłada się na zadłużenie danej osoby. Według statystyk, długi polskiego społeczeństwa wobec wymiaru sprawiedliwości, wynoszą już prawie 195 milionów złotych. To ogromna kwota, która z każdym rokiem się powiększa, a na listę dłużników sądownictwa trafiają kolejne osoby. Średnia należność każdej z nich to około 2,6 tysiąca złotych.

Skuteczna windykacja

Sądy od dwóch lat mogą zgłaszać do Rejestrów Dłużników BIG, skazanych uchylających się od płacenia grzywny i kosztów sądowych, które zostały zatwierdzone prawomocnym wyrokiem. Przez ten czas odzyskano niemal połowę należności, z 350 milionów złotych. Aparat sądownictwa radzi sobie coraz lepiej w odzyskiwaniu długów, choć nierzadkie są przypadki, że na jednego dłużnika przypada kilka zaległości z różnych tytułów. Rekordzista w tym zakresie ma do zapłacenia 45 milionów złotych.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej